Groenemorgen Hoogeveen!

Laten we 2020 goed starten door onze toekomst en de toekomst van de generaties na ons bovenaan de agenda te zetten. Tijdens onze Duurzaamheidsavonden op 14, 15 en 16 januari 2020 gaan wij als gemeente graag met jou in gesprek over een gezond, comfortabel en veilig Hoogeveen.

Bijeenkomst Nieuwlande 15 januari

Op woensdag 15 januari kun je in Nieuwlande in MFC De Opsteker, De Spil 1, onze duurzaamheidsavond bezoeken met presentaties en informatiekraampjes. Een van de onderwerpen is de Drentse zonneroute A37. Ook over de inzameling van afval in onze gemeente kun je meedenken. Verder kun jeop de informatiemarkt je laten informeren over onderwerpen als klimaatadaptatie en energietransitie.

Drentse zonneroute A37
Hoe kunnen de bermen en op- en afritten langs de A37 worden benut voor de opwekking van zonne-energie? Over die vraag buigen zich de provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo en Rijkswaterstaat. Hierbij worden inwoners ook betrokken. Dat gebeurde in januari en februari 2019 tijdens goed bezochte informatieavonden in onder andere Krakeel en Nieuwlande. Deze maand zijn er in de regio van de A37 nieuwe informatieavonden waarin het esthetisch programma van eisen gepresenteerd wordt. De input van de informatiebijeenkomsten van vorig jaar is hierin meegenomen. 

Programma van eisen zonneroute A37
In het programma van van eisen is de vormgeving van de zonneroute beschreven in een algemene visie en vastgelegd in nauwkeurig omschreven eisen en randvoorwaarden. Architectenbureau Studio Marco Vermeulen presenteert het programma  op de informatieavond. Daarnaast wordt de planning en de voortgang van het project besproken. Uiteraard is veel tijd voor het stellen van vragen. 

Onderdeel van Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond
De zonneroute is onderdeel van het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond. In dit programma verkennen Rijk, gemeenten, provincies en netbeheerders hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ze doen dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatiemarkt
Gedurende de hele avond kun je als bezoeker informatie inwinnen bij verschillende marktkraampjes: 

•    Regionale Energie Strategie; de route naar een CO₂ neutraal Hoogeveen
•    Warmtetransitieplan; alternatieve verwarming voor huizen en gebouwen
•    Energiecoöperaties; particuliere initiatieven op het gebied van duurzame energie opwekken
•    Drents Energieloket; praktische tips voor een energiezuinigere woning
•    Financiering & subsidie; de energietransitie betaalbaar voor jou en je naasten
•    Van afval naar grondstof; een effectieve herbestemming voor ons afval
•    Klimaatadaptatie; onderzoek naar lokale effecten van klimaatverandering

Programma
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

 • 19.00 uur
  Inloop en gelegenheid de kraampjes te bezoeken
 • 19.15 uur
  Opening door wethouder Gert Vos 
 • 19.25 uur
  Presentatie Esthetisch programma van eisen zonneroute A37
 • 19.45 uur
  Pauze en gelegenheid kraampjes te bezoeken
 • 20.00 uur
  In gesprek over de zonneroute A37 
 • 20.30 uur
  Presentatie over afval inzameling en gelegenheid je mening te geven
 • 21.00 -  22.00 uur
  Gelegenheid kraampjes te bezoeken 

Bijeenkomst Pesse 16 januari

Je woning energiezuinig maken? Kom naar de duurzame up date avond in Pesse!

Het nieuws is je vast niet ontgaan: we gaan langzaam richting aardgasvrij wonen. Veel mensen zijn al bezig met energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen op daken, isolatieglas of tochtstrippen. Allemaal maatregelen om je woning energiezuiniger te maken. Wil je weten wat je kunt doen? Kom dan naar de duurzame up date avond op donderdag 16 januari vanaf 19.30 uur in Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse, Veldbrake 5. Deze avond wordt georganiseerd door het Drents Energieloket en de gemeente Hoogeveen. Tijdens deze avond is er ook aandacht voor de energietransitie en afvalverwerking. De gemeente Hoogeveen laat iets zien over de Regionale Energiestrategie Drenthe, die wordt opgesteld om aan te geven hoeveel duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. Ook het toekomstige afvalbeleid krijgt aandacht in de vorm van een interactieve presentatie. Als gemeente zijn we benieuwd naar uw ideeën over hoe we afval nog beter kunnen scheiden in grondstoffen en restafval.

Het programma ziet er als volgt uit.

 • 19.30 uur
  Inloop en en opening 
 • 19.45 uur
  Presentatie door het Drents Energieloket met tips en mogelijkheden om aan de slag te gaan met de verduurzaming van je woning
 • 20.30 uur
  Presentatie: Van afval naar grondstof
 • 19.45-22.00 uur
  Doorlopend programma met Bedrijvenmarkt en gemeentelijke informatiemarkt over Energietransitie en Afval

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl