Over De Smederijen

U kunt als inwoner plannen maken om de leefomgeving te verbeteren. U krijgt daarbij hulp van 5 samenwerkende organisaties. Dit zijn woningcorporaties Domesta en Woonconcept, Stichting Welzijnswerk, de politie en gemeente Hoogeveen.

Soorten projecten

  • Korte-klapprojecten: deze projecten zijn makkelijk en snel uit te voeren. Bijvoorbeeld het kopen van geluidsinstallaties in het dorpshuis of het organiseren van een festival.
  • Lange-klapprojecten: deze projecten zijn duurder en moeilijker uit te voeren. Ook duurt het langer voordat deze projecten af zijn. Bijvoorbeeld het vergroten van het buurthuis of het herinrichten van een park.

Hoe werkt het

Inwoners kunnen een initiatiefgroep vormen en alle ideeën van de inwoners op een rij zetten. Samen met de gebiedsregisseur (adviseur) bespreken de inwoners de ideeën met het wijkteam. 

Gebiedsregisseur

De inwoners krijgen hulp van een gebiedsregisseur van De Smederijen. Bijvoorbeeld bij het beschrijven en uitvoeren van de plannen. De gebiedsregisseur werkt namens de 5 samenwerkende organisaties. Ook werkt hij samen met andere wijkteams. De 2 gebiedsregisseurs zijn Jan Bouwmeester en Martin Peelen. Zij krijgen hulp van Annette Bartels en Henk Zwiep op het gebied van administratie, organisatie en communicatie. 

Stuurgroep

Bij dure projecten die moeilijk zijn uit te voeren (lange-klapprojecten) is de stuurgroep belangrijk. In de stuurgroep zitten 6 medewerkers van de samenwerkende organisaties en 4 inwoners.

Het wijkteam

Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de samenwerkende organisaties. Zij werken samen met inwoners en ondersteunen ze bij het opzetten en uitvoeren van plannen. Lees meer over de wijk- en dorpenteams.

Het kernteam

Het kernteam bestaat uit 3 leden van het wijkteam en is het aanspreekpunt voor de inwoners. In het kernteam zitten de opbouwwerker, de wijkbeheerder en de wijkagent. Zij zijn actief in de buurten, wijken en dorpen. Het kernteam krijgt hulp van andere wijkteams bij het oplossen of beantwoorden van vragen vanuit de samenleving.

Idee inleveren

Hebt u een plan dat de leefomgeving kan verbeteren in uw straat, wijk of buurt? Dan kunt u een idee indienen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over De Smederijen van Hoogeveen? Volg dan De Smederijen op Twitter.  

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 09:00 tot 17:00 uur Morgen van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl