Lees voor

Vergunning onder voorwaarden

Wat houdt de maatregel/actie in?

Het kan zijn dat u voor het verkrijgen van een hypotheek een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig hebt.  Om te komen tot een vergunning, moet u geld investeren voor diverse tekeningen en rapporten maar wilt u eerst duidelijkheid/zekerheid hebben van uw hypotheekverstrekker. Het ontbreken van de vergunning mag niet het knelpunt worden voor de planontwikkeling. Als dat wel het geval is, kan de vergunning onder voorwaarden worden verleend.

Wat moet ik er voor doen?

Voor snelle vergunningverlening is een complete aanvraag het uitgangspunt. Bij de aanvraag moet u aangeven welke stukken later aangeleverd worden en waarom. Te laat indienen van stukken omdat deze nog niet klaar zijn, is geen geldige reden. Dit vertraagt het vergunningenproces.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Bij een vergunning onder voorwaarden moeten de ontbrekende gegevens later ter goedkeuring worden ingediend. Houd hiermee rekening in de planning. Stem goed af met de aannemer die zorgdraagt voor het indienen. De vergunninghouder is hiervoor verantwoordelijk. De stukken moeten drie weken voor aanvang van de bouw worden ingediend. Starten met de uitvoering mag pas nadat de ontbrekende stukken zijn goedgekeurd.

 

Uitgelicht

Zoeken