Lees voor

Optie op kavel

Wat houdt de maatregel/actie in?

Gedurende drie maanden kunt een gratis optie op een woningbouwkavel nemen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  1. Een optieovereenkomst heeft een looptijd van drie maanden.
  2. Als na afloop van een optieovereenkomst geen uitgifteovereenkomst tot stand is gekomen, en er bovendien geen geregistreerde  opvolgende gegadigden zijn zoals wordt bedoeld bij punt 5, kunnen burgemeester en wethouders de optieovereenkomst verlengen. Dit kan alleen op schriftelijk verzoek van de optienemer; mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen en kunnen niet worden gehonoreerd.
  3. De rechten uit de optieovereenkomst zijn niet overdraagbaar.
  4. Na afloop van de (eventueel verlengde) optieovereenkomst, die niet geleid heeft tot een uitgifteovereenkomst, zijn burgemeester en wethouders vrij om met derden te onderhandelen over het tot dan toe gereserveerde bouwterrein.
  5. Indien tijdens de optieperiode een koper dezelfde kavel wil kopen, dan krijgt de optienemer 3 weken de tijd om te beslissen of hij de kavel wil kopen of af wil staan aan de andere koper.
  6. Indien de koper vóór 1 juli 2015 een optie sluit, dan maakt de optienemer nog kans op 20% korting op de kavel (zie voor verdere voorwaarden: korting bouwgrond).
  7. Burgemeester en wethouders behouden zich in elke optieovereenkomst het  recht voor om verdere gegadigden voor een in optie gegeven bouwkavel te registreren.

 

Uitgelicht

Zoeken