Lees voor

Lokale initiatieven duurzaamheid

Wat houdt de maatregel/actie in?

De belangstelling van mensen voor energiebesparing en duurzame energie is op dit moment
groot. Ook in Hoogeveen. Lokale bewonersgroepen nemen het heft in eigen hand en
gaan of willen samen aan de slag. De gemeente wil lokale duurzaamheidsinitiatieven op straat- of buurtniveau een duwtje in de goede richting geven om zo met elkaar een bijdrage te leveren aan energiebesparing en een duurzame woon- en leefomgeving.

We ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven van inwoners financieel. Deze ondersteuning richt zich met name op de startfase. Dat is de fase waarin u aandacht vraagt voor uw idee of initiatief van de
andere inwoners in uw straat of buurt. Ook peilt u dan waarschijnlijk de belangstelling
of draagvlak voor bepaalde activiteiten of inventariseert u in welke concrete maatregelen
bewoners interesse hebben. In deze fase kan het ook nuttig zijn om leden te werven voor bemensing van bijvoorbeeld een straat- of buurtteam of werkgroep.

Er wordt maximaal € 500 per straat of buurt aan een team beschikbaar gesteld.
De gemeente ondersteunt in de kosten voor de volgende zaken:

 • het drukken van flyers, enquêteformulieren en uitnodigingen
 • het gebruik van een accommodatie (buurthuis/zaaltje) inclusief koffie voor een startbijeenkomst
 • het opstarten van een website
 • het voorbereiden en uitvoeren van een bewonersenquête

Wat moet ik er voor doen?

Om van de opstartbijdrage gebruik te kunnen maken kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Het initiatief richt zich op energieopwekking en/of energiebesparing
 • De bijdrage is bedoeld voor burgerinitiatieven binnen de gemeente die zich richten op:
  - Een straat of buurt
  - Een groep bewoners met een minimale omvang van 25 huishoudens
 • De gemeente krijgt inzicht in de aanpak op basis van een plan van aanpak of een projectbeschrijving met een globale kostenraming
 • Er is totaal € 5.000 beschikbaar en de maximumbijdrage van € 500 wordt beschikbaar gesteld op basis van volgorde van aanmelding

Omdat de gemeente graag inzicht krijgt in de effecten van deze financiële ondersteuning,
vragen wij van u een overzicht van het aantal deelnemers te sturen en ons op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de enquêteresultaten en het resultaat van een eventuele startbijeenkomst.

Uitgelicht

Zoeken