Lees voor

Korting bouwleges

Wat houdt de maatregel/actie in?

Stimuleren van het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor projecten met een omvang van € 50.000 tot € 500.000. Aanvragen van bouwplannen binnen deze prijsklasse ontvangen 50% korting op de bouwleges. De actuele bouwleges vindt u in de legesverordening.

Wat moet ik er voor doen?

De aanvraag moet conform de voorwaarden worden ingediend. De legesverordening op moment van indienen is maatgevend.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Een vooroverleg (conceptaanvraag) indienen vooruitlopend op de formele aanvraag is noodzakelijk voor goede afhandeling.
  • De aanvraag moet compleet worden ingediend via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).
  • Bouwwerken lager dan € 50.000 en hoger dan €500.000 vallen buiten deze stimuleringsregeling.
  • Het is niet toegestaan om onlosmakelijke bouwdelen separaat aan te vragen, omdat deze in het geheel moeten worden beoordeeld.

(Reken) voorbeeld van toepassing maatregel/actie:

Stel dat uw bouwkosten € 180.000 bedragen. Het oorspronkelijke bedrag voor de leges was
€4.932,10, nu met 50% korting bedragen de legeskosten  € 2.466,05.


 

Uitgelicht

Zoeken