Lees voor

Binnen 1 week vergunning

Wat houdt de maatregel/actie in?

We streven naar optimale dienstverlening. Voor eenvoudige bouwplannen streven we ernaar om binnen één week een vergunning te verlenen. Is het bouwplan complexer, dan geven wij binnen één week duidelijkheid of een vergunning verleend kan worden, onder welke voorwaarden en binnen welke termijn.

Wat moet ik doen?

Start met een vooroverleg (dit is een overleg voordat een aanvraag officieel wordt ingediend), stuur het vooroverleg in via info@hoogeveen.nl of via het omgevingsloket. Na afronding van het vooroverleg, dien vervolgens de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.  Wij adviseren om voor het opstellen van plan en het vooroverleg een goede adviseur in te schakelen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Een plan dat voor vooroverleg wordt aangemeld moet goed en duidelijk zijn uitgewerkt en digitaal worden toegezonden. 
  • Een aanvraag moet compleet worden ingediend via het omgevingsloket. Uw adviseur kan u helpen met het doen van de aanvraag.

 

Uitgelicht

Zoeken