Conceptaanvraag indienen

Als u wilt bouwen, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Of dit nodig is, achterhaalt u met een vergunningcheck. Weet u na deze check nog niet zeker of u deze vergunning nodig hebt? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. De gemeente laat u dan weten of uw plannen haalbaar zijn en of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. De conceptaanvraag is geen officiële aanvraag.

Let op: aan het eind klikt u op Vooroverleg om een conceptaanvraag te doen. U klikt niet op Indienen 

Hoe het werkt

 • In het Omgevingsloket Online klikt u op Een vergunning aanvragen. U doorloopt alle stappen en klikt aan het eind van uw aanvraag op Vooroverleg aanvragen. Klik niet op Indienen, dan vraagt u namelijk een officiële omgevingsvergunning aan. 
 • U hoort via een brief of uw plannen haalbaar zijn en of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. In deze brief leest u de vervolgstappen die voor u gelden.

Meesturen

Bij uw conceptaanvraag hebt u een duidelijke beschrijving van uw plannen en duidelijke tekeningen nodig. Wij adviseren u om hiervoor een adviseur (architect of bouwkundig tekenbureau) in te schakelen.

Na uw aanvraag

Nadat u de aanvraag hebt verstuurd via het Omgevingsloket Online, krijgt u een bevestigingsmail. Die versturen wij niet rechtstreeks vanaf het mailadres van de gemeente, maar vanaf het mailadres noreply@jeleefomgeving.nl. U krijgt voortaan al onze berichten over uw aanvraag vanaf dit mailadres. In de mails die wij u sturen, staat een link naar de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Hier kunt u de inhoud van onze berichten lezen. Dit is veiliger dan als we u direct zouden mailen. De 1e keer dat u vanuit een mail op deze link klikt, krijgt u per mail een inlogcode om in de berichtenbox te komen.

Werkwijze

Als de Omgevingswet ingaat, verandert de manier waarop u een conceptaanvraag indient. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024, maar we pakken complexe initiatieven nu al anders op. We kunnen ons op deze manier goed voorbereiden op de nieuwe wet.

Indienen initiatief

Mail uw initiatief naar: initiatieven@dewoldenhoogeveen.nl. Bij de complexe plannen komen we graag samen met u en de omgeving tot een plan waarvoor u een vergunning kunt krijgen. Werk daarom het plan niet volledig uit. Zo hebt u minder kosten en is er ruimte voor inbreng van anderen (belanghebbenden en onze adviseurs). Vermeld in uw mail de volgende gegevens:

 • Bsn / kvk gegevens van de aanvrager, e-mailadres en telefoonnummer
 • De locatie
 • Omschrijving van het initiatief
 • Situatietekening met globale uitwerking van het initiatief
 • Verklaring dat u de eigenaar bent van de projectlocatie, of dat u de enige contactpersoon bent namens de eigenaar. Dit is nodig voor het contact met de gemeente om een initiatief uit te werken.
 • Verdere uitwerking is optioneel. Dit kan ook later in het proces

Behandeling aanvraag

 • Nadat u het initiatief hebt ingediend, bepaalt de gemeente of uw initiatief eenvoudig of complex is.
 • Gaat het om een complex initiatief? Dan beoordeelt de gemeente aan de intaketafel of het initiatief past in de leefomgeving en de maatschappij: of het plan wenselijk is.
 • Gaat het om een niet complex initiatief? Dan kan de gemeente u alsnog vragen om een conceptaanvraag in te dienen. 
 • Bij een complex initiatief hoort u van de gemeente wat de uitkomst is van de intaketafel.
 • Is uw plan wenselijk? Dan bespreekt de gemeente samen met u aan de omgevingstafel of en hoe het plan haalbaar is.
 • Als het plan haalbaar is en de overleggen aan de omgevingstafel zijn afgerond, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

De kosten van een conceptaanvraag zijn afhankelijk van het soort aanvraag dat u wilt laten beoordelen:

 • Verklaring vergunningvrij bouwen: € 114,40
 • Reguliere omgevingsvergunning: € 173,70
 • Uitgebreide omgevingsvergunning: € 337,60
 • Wijziging van een bestemmingsplan: € 337,60

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht