U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Voorbereidingsbesluit Stadscentrum Hoogeveen

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 7 oktober 2021 besloten dat op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het stadscentrum van Hoogeveen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor het stadscentrum van Hoogeveen, zoals aangegeven op de bij dit voorbereidingsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Het plan

Het bestemmingsplan voor het stadscentrum biedt ruime mogelijkheden om op verdiepingen woningen te realiseren. De gemeente wil meer grip krijgen op het kunnen splitsen van bestaande ruimten in meerdere wooneenheden. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 11 oktober 2021 en heeft een werkingsduur van 1 jaar. Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Inzien

Het raadsbesluit en de daarbij behorende kaart liggen vanaf 13 oktober 2021 gedurende de werkingstermijn van 1 jaar ter inzage. U kunt het plan inzien via: 

  • de website Ruimtelijke Plannen (identificatienummer NL.IMRO.0118.2021VB8017005-VG01)
  • een bezoek aan het gemeentehuis (Raadhuisplein 24, Hoogeveen). Op dit moment werken wij alleen op afspraak. Bel hiervoor: 14 0528

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rogier Molenaar: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl