Voorbereidingsbesluit Stadscentrum Hoogeveen

De gemeenteraad heeft op 11 januari 2023 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het stadscentrum van Hoogeveen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor het stadscentrum van Hoogeveen, zoals aangegeven op de situatietekening die bij dit besluit hoort. Het besluit en de situatietekening kunt u inzien op de website Ruimtelijke Plannen. Of op het gemeentehuis. Bel om een afspraak te maken.

Wat u moet weten

De bestemmingsplannen in het stadscentrum bieden ruime mogelijkheden voor het realiseren van woningen. De gemeente wil meer grip krijgen op hoe in bestaande ruimten woningen worden gerealiseerd, of gewijzigd. Het voorbereidingsbesluit houdt een verbod in om binnen de gronden in het stadscentrum (zoals aangegeven op de bijbehorende situatietekening) in bestaande ruimten woningen te realiseren of te splitsen in meerdere wooneenheden met een gebruiksoppervlakte van minder dan 75m2 (netto vloeroppervlakte) en een verbod dat deze ruimten worden gebruikt voor kamerbewoning. Om dit planologisch goed te regelen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 18 januari 2023 en heeft een werkingsduur van 1 jaar. U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen dit besluit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons en vragen naar Tobias Prins: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht