U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Zuid, deelplan Brugstraat 101 Nieuwlande

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Zuid, deelplan Brugstraat 101 Nieuwlande ter inzage ligt.

Het plan

Stichting Ambiq heeft het voornemen om een woonzorginstelling inclusief een gezinshuis te realiseren op het perceel Brugstraat 101 in Nieuwlande. Hiervoor worden 10 woonzorgeenheden gerealiseerd. De oorspronkelijke bedrijfswoning wordt veranderd naar een gezinshuis waar maximaal 4 cliënten binnen het gezin kunnen wonen. In totaal zullen er op het perceel maximaal 14 jong volwassen cliënten onder begeleiding gaan wonen. Daarnaast zal op de locatie ook dagbesteding plaatsvinden.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen van 14 oktober tot en met 24 november 2021 ter inzage. Inzien kan via:

  • de website Ruimtelijke Plannen (NL.IMRO.0118.2021BP9000005-ON01)
  • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. We werken alleen op afspraak. Bel hiervoor: 14 0528.

Reageren

Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl