Lees voor

Raadsavond 17 september 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 17 september 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Besluitvormende vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Benoeming Ineke Bekkering tot opvolger van de SP

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt om Ineke Bekkering te benoemen als deelnemer aan de informerende- en debatrondes namens de SP.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528)291201, griffie@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 4. Mondelinge vragen

 5. Rapport rekenkamercommissie onderzoek Activum

  Samenvatting

  Op 3 september 2015 heeft de raad het rapport van de rekenkamercommissie naar de horecaexploitatie van Activum besproken. Thans ligt het rapport ter besluitvorming voor.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528)291201, griffie@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: rekenkamercommissie, voorzitter De Haan
  Voorstel: Besluiten

  Stukken
 6. Jaarverslag 2014 stichting Bijeen

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de jaarrekening 2014 van stichting Bijeen.
  Nadere info: Hans van Herksen, tel. 0528-2914, e-mail h.van.herksen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Instemmen

  Stukken
 7. Vaststelling besluitenlijst raad 3 september 2015

 8. Sluiting besluitvormende vergadering

2.

19:45 - 20:30 uur , Bé Okken

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Kindvriendelijk Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over kindvriendelijk Hoogeveen
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen informeren

 4. Schorsing informerende ronde

3.

19:45 - 20:30 uur , Kamiel Bertels

Informerende ronde (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Bijpraten ontwikkelingen Park Dwingeland

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de ontwikkelingen in het Park Dwingeland
  Nadere info: Erwin Kuipers, (0528) 291715, e.kuipers@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen informeren

 4. Schorsing informerende ronde

4.

20:30 - 20:45 uur

Pauze

5.

20:45 - 21:30 uur , Gerard Fidom

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Ombouw Alescon

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stand van zaken bij de ombouw van werkvoorzieningsschap Alescon.
  Nadere info: Geert Jansen, (0528) 291631, j.de.vries@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken