Lees voor

Raadsavond 1 oktober 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 01 oktober 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Besluitvormende vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormende vergadering

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst raad 17 september 2015

 5. Sluiting besluitvormende vergadering

2.

19:45 - 20:15 uur , Karel Loohuis

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Nieuw Hoogeveens Vervoer

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het plan Nieuw Hoogeveens Vervoer
  Nadere info: Bert Hansma, (0528) 291250, b.hansma@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen informeren

 4. Sluiting informerende ronde

3.

19:45 - 20:15 uur , Bé Okken

Informerende ronde (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Project aanleg passantenhaven

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het project “Aanleg van een passantenhaven (zuidzijde Zuiderpark, langs de Hoogeveense Vaart)”.
  Nadere info: Barry van Dorssen, (0528) 291522, b.van.dorssen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen informeren

 4. Sluiting informerende ronde

4.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

5.

20:30 - 22:00 uur , Kamiel Bertels

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Nota Volksgezondheid 2015-2019

  Samenvatting

  De raad bespreekt de nota Op uw gezondheid, nota volksgezondheid Hoogeveen 2015-2019.
  De nota beschrijft de gemeentelijke taken op het gebied van gezondheid, de resultaten uit de vorige gezondheidsperiode, de laatste gezondheidsgegevens en uitgangs- en speerpunten voor de komende periode. Op basis hiervan wordt het goede van het ingezette en gevoerde beleid voortgezet en worden waar nodig nieuwe accenten gelegd, die opgenomen zijn in speerpunten.
  Nadere info: Esther Knapen , (0528) 291466, e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in debatronde en op 15 oktober in besluiten

  Stukken
 4. Jaarverslag 2014/2015 van de Ombudscommissie Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college biedt het jaarverslag 2014/2015 van de Ombudscommissie Hoogeveen ter kennisneming aan. Dit is het laatste jaarverslag van de Ombudscommissie vanwege de overgang naar een Ombudsman.
  Nadere info: Birte Reinaerts, (0528) 291619, b.reinaerts@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in debatronde

  Stukken
 5. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken