Lees voor

Raadsavond 15 oktober 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 15 oktober 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing plenaire vergadering

2.

19:45 - 20:30 uur , Kamiel Bertels

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Plan van aanpak Woonvisie

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het plan van aanpak voor de Woonvisie
  Nadere info: Dick Doornbos, (0528) 291735, d.doornbos@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Informeren

  Stukken
 4. Sluiting informerende ronde

3.

20:30 - 20:45 uur

Pauze

4.

20:45 - 21:30 uur , Martin Benjamins

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Evaluatie hennepbeleid

  Samenvatting

  Naar aanleiding van de brief van het college, bespreekt de raad op verzoek van de fracties van GroenLinks, SP en D66 de raad de evaluatie van het hennepbeleid gemeente Hoogeveen.
  Nadere info: Angelique Torenvlied, (0528) 291243, a.torenvlied@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in debatronde

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

5.

21:30 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Besluitvormende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Nota volksgezondheid - Op uw gezondheid

  Samenvatting

  De raad heeft in de raadsvergadering van 1 oktober 2015 de Nota Volksgezondheid - Op uw gezondheid besproken. Thans ligt de nota ter vaststelling voor.
  Nadere info: Esther Knapen , (0528) 291466, e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 3. Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

  Samenvatting

  Het college stelt voor de verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet vast te stellen. Met het vaststellen van deze verordening voldoet de raad aan haar verplichting om de oude regeling aan te passen aan de Participatiewet.
  Nadere info: Herman Voss, (0528) 291097, h.voss@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 4. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling VRD te wijzigen, waarna de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Ella Dam, (0528) 291244, e.dam@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling GGD te wijzigen, waarna de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Esther Knapen, (0528) 291466, e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 6. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling RUD te wijzigen, waarna de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Rudolf Mud, (0528) 291613, r.mud@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling RUD te wijzigen, waarna de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Sandra van Slageren, (0528) 291713, s.van.slageren@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 8. Vaststelling besluitenlijst raad 1 oktober 2015

  Stukken
 9. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken