Lees voor

Raadsavond 21 mei 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 21 mei 2015
Aanvang:
18:30 uur

Direct naar

1.

18:30 - 19:30 uur , Kamiel Bertels

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Afval apart

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot het plan Afval Apart.
  Nadere info: Gea Lunsing, tel. 0528-291389, e-mail: g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Informeren

 4. Sluiting

2.

19:30 - 20:00 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

3.

20:00 - 21:00 uur , Gerard Fidom

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  De raad gaat in debat over het Regionaal Risicoprofiel en de Beleidsvisie 2015-2018 van de Veiligheidsregio Drenthe. Het college stelt voor om het Regionaal Risicoprofiel voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt verder om in te stemmen met de Beleidsvisie en ook daarbij geen zienswijze in te dienen.
  Nadere info: Ella Dam, tel. 0528-291244, e-mail: e.dam@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, burgemeester Loohuis
  Voorstel: behandelen in debatronde en besluiten

  Stukken
 4. Regionale Sectorplan

  Samenvatting

  Wethouder Hiemstra informeert de raad over de aanvraagprocedure van het regionale sectorplan. Daarmee kan o.a. scholing van werkzoekenden ondersteund worden. De zes gemeenten van de arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg ondersteunen de aanvraag, in samenhang met Vierkant voor Werk. De raad kan eveneens over dit onderwerp zijn mening vormen en in debat gaan.
  Nadere info: Geert Jansen tel. 0528-291402, e-mail: g.jansen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Hiemstra
  Voorstel: behandelen in debatronde

  Stukken
 5. Schorsing debatronde

4.

21:00 - 21:15 uur

Pauze

5.

21:15 - 21:45 uur , Martin Benjamins

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Nota veiligheidsbeleid

  Samenvatting

  De raad gaat in debat over het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Het college heeft dit plan opgesteld om invulling te geven aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
  Nadere info: Wilbert van Houten, tel. 0528-291219, e-mail: w.van.houten@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, burgemeester Loohuis
  Voorstel: behandelen in debatronde

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

6.

21:45 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Verordening rechtspositieregeling wethouders en raadsleden

  Samenvatting

  Met ingang van 1 juli 2014 is de rechtspositie van raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor de lokaal vastgestelde verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. Voorgesteld word de huidige verordening in te trekken en de nieuwe verordening in zijn geheel opnieuw vast te stellen.
  Nadere info: Jannie Wanders, tel. 0528-291337, e-mail: j.wanders@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, burgemeester Loohuis
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 3. Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Zie debatronde

 4. Onderzoek rekenkamercommissie

  Samenvatting

  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken. Naar aanleiding van bespreking van het rapport op 23 april 2015 ligt er een raadsvoorstel ter vaststelling voor.
  Nadere info: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail: j.everaarts@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Griffier
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 5. Vaststelling besluitenlijst van 23 april 2015

 6. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl


Uitgelicht

Zoeken