Lees voor

Raadsavond 26 maart 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 26 maart 2015
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:30 uur , Martin Benjamins

Informerende Ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Presentatie pilot ‘Gezond ouder worden in De Weide’

  Samenvatting

  Het gaat bij de pilot om een vernieuwende aanpak in het kader van de transformatie Wmo. De presentatie bevat ook de resultaten van de tussenevaluatie.
  Nadere info: Arthur Overgoor, tel. 0528-291467, e-mail a.overgoor@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Informeren

 4. Schorsing informerende ronde

2.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing plenaire ronde

3.

19:45 - 20:00 uur

Pauze

4.

20:00 - 20:30 uur , Karel Loohuis

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Museum de 5000 Morgen

  Samenvatting

  Op verzoek van de fracties van de SP, GroenLinks, PvdA en D66 informeert het college de raad over de ontwikkelingen bij het museum de 5000 Morgen.
  Nadere info: Jaap van Oostrum, tel. 0528-291464, e-mail j.van.oostrum@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Informeren

 4. Sluiting informerende ronde

5.

20:30 - 20:45 uur , Karel Loohuis

Besluitvorming (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvorming

 2. M.e.r.-aanmeldingsnotitie ‘Recreatiegebied Nijstad, Hoogeveen’

  Samenvatting

  Het college stelt kennis te nemen van de ingediende m.e.r.-aanmeldingsnotitie en geen MER-plicht op te leggen vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden.
  Nadere info: Johanna de Vries, tel. 0528-291631, e-mail j.de.vries@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Vos
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 3. Vaststelling besluitenlijst van 19 februari 2015’

 4. Sluiting

6.

20:45 - 21:45 uur , Gerard Fidom

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Kadernota handhaving 2015-2018

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het debat over dit onderwerp op 5 februari 2015, staat de gewijzigde nota ter bespreking geagendeerd.
  Nadere info: Henk Arends, tel. 0528-291596, e-mail h.arends@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in de debatronde en op 23 april in besluiten

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken