Lees voor

Raadsavond 10 juni 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
woensdag 10 juni 2015
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 21:00 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vasstelling agenda

 3. Spreekrecht

 4. Museum

  Samenvatting

  Het college van B&W heeft besloten om het Hoogeveens erfgoed (Museum De 5000 Morgen) met ingang van 1 juli over te dragen aan de Stichting Bibliotheek Hoogeveen. De objecten blijven in het bezit van de gemeente, omdat ze vaak door inwoners ter beschikking zijn gesteld. Maar de uitvoering draagt de gemeente over aan de bibliotheek. De bibliotheek gaat het Hoogeveens erfgoed presenteren aan de hand van ‘De schatkamer van Hoogeveen’ en ‘Het verhaal van Hoogeveen’. Voor de concrete invulling van zowel de schatkamer als het verhaal wordt een beroep gedaan op de kennis en kunde van de vrijwilligers en medewerkers van het huidige museum. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met lokale deskundigen, historische verenigingen en ondernemers.
  Door het dan vrijkomende pand van het museum te verkopen wordt de beoogde bezuiniging van 70.000 euro (kosten van de huisvesting) behaald. Het huidige pand moet volgens planning uiterlijk 1 november van dit jaar leeg zijn.
  Op de raadsavond van 4 juni heeft de raad besloten een inhoudelijk debat over het museum te voeren tijdens een extra raadsavond op 10 juni.
  Nadere info: Jaap van Oostrum, tel. 0528-291464, e-mail j.van.oostrum@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Giethoorn
  Voorstel: behandelen in debatronde

  Stukken
 5. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken