Lees voor

Raadsavond 22 januari 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 22 januari 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

2.

19:45 - 20:00 uur

Pauze

3.

20:00 - 21:15 uur , Gerard Fidom

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Aanbesteding horeca in Activum

  Samenvatting

  Naar aanleiding van de beantwoording van mondelinge vragen van de SP over de aanbesteding horeca in Activum tijdens raadsavond 18 december 2014, wordt op verzoek van de raad gedebatteerd over de gevoerde procedure.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.wind@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Behandelen in de debatronde

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

4.

21:15 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Besluitvorming (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvorming

 2. Vaststelling besluitenlijst van 18 december 2014

 3. Begroting 2015 Stichting Openbaar Primair Onderwijs

  Samenvatting

  Het college stelt voor de begroting 2015 van de Stichting Openbaar Onderwijs (Stichting Bijeen) goed te keuren.
  Nadere info: Johanna Sellis, tel. 0528-291489, e-mail: j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Goedkeuren

  Stukken
 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken