Lees voor

Raadavond 19 februari 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 19 februari 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Vaststelling besluitenlijst van 5 februari 2015

 3. Sluiting

2.

19:45 - 21:15 uur , Bé Okken

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Spreekrecht

 2. Opening debatronde

 3. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

  Samenvatting

  Tijdens de raadsavond van 18 december 2014 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het BMC onderzoek naar de dienstverlening bij Sociale Zaken. Op voorstel van de raad wordt dit onderwerp besproken.
  Nadere info: Bernice Ruiter, tel. 0528-291086, e-mail b.ruiter@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in de debatronde

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

3.

21:15 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvorming

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken