Lees voor

Raadsavond 17 december 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 17 december 2015
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:30 uur , Martin Benjamins

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Evaluatie Gebiedsgerichte werkwijze Grijs en Groen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de evaluatie van de Gebiedsgerichte werkwijze Groen en Grijs (GGG).
  Nadere info: Gea Lunsing, (0528) 291389, g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Schorsing informerende ronde

2.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing plenaire vergadering

3.

19:45 - 20:15 uur , Kamiel Bertels

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Stimuleringsregeling Jongeren Op Gezond Gewicht

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stimuleringsregeling jongeren op gezond gewicht (JOGG). Dit is door het college toegezegd tijdens de behandeling in de raad van de nota Volksgezondheid 2015-2019, op 1 oktober 2015.
  Nadere info: Jonathan van den Akker, (0528) 291892, j.vanden.akker@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Sluiting informerende ronde

4.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

5.

20:30 - 21:15 uur , Bé Okken

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Gratis vervoer stadsdienst

  Samenvatting

  Op verzoek van de fracties van GroenLinks, SP en D66 bespreekt de raad de mogelijkheid van gratis vervoer door de stadsdienst.
  Nadere info: Bert Hansma, (0528) 291250, b.hansma@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in debatronde

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

6.

21:15 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Besluitvorming (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormende ronde

 2. Nota grondbeleid

  Samenvatting

  De raad heeft in de raadsvergadering van 3 december 2015 de Nota Grondbeleid besproken. Thans ligt de nota ter vaststelling voor.
  Nadere info: Rolf Schuring, (0528) 291443, r.schuring@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 3. Rapport rekenkamercommissie onderzoek vastgoedtransacties

  Samenvatting

  De rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van haar onderzoek naar vastgoedtransacties. Naar aanleiding van bespreking van het rapport op 3 december 2015 ligt er thans een raadsvoorstel ter vaststelling voor.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528) 291201, c.elken@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 4. Bestemmingsplan Albert van Daatselaarstraat 18a te Alteveer

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Buitengebied Zuid deelplan Albert van Daatselaarstraat 18a Alteveer, bestandskenmerk NL.IMRO.0118.2014BP8000012-VG01, vast te stellen. Verder wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.
  Nadere info: Marien Tijssen, (0528) 291854, m.tijssen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 5. Vaststellen besluitenlijst 3 december 2015

 6. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken