Lees voor

Raadsavond 4 september 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 04 september 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 3 juli 2014

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:30 uur , Henk Reinders

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Kadernota decentralisaties sociaal domein

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de kaders die staan in de Kadernota decentralisaties sociaal domein.
  Nadere info: Henk Fokkes, tel. 0528-291452, e-mail h.l.fokkes@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouders Giethoorn, Hiemstra en Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

3.

20:30 - 20:45 uur

Pauze

4.

20:45 - 21:15 uur , Be Okken

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Toetreding Eems Dollard Regio

  Samenvatting

  Het college stelt voor om per 1 januari 2015 toe te treden tot de Eems Dollard Regio en K.B. Loohuis aan te wijzen als tweede afgevaardigde voor de EDR-raad.
  Nadere info: Bianca Kort, tel. 0528-291388, e-mail b.f.u.kort@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Vergaderstructuur gemeenteraad

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor in te stemmen met een gewijzigde werkwijze van de gemeenteraad en in verband daarmee het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden en het Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium op enkele onderdelen te wijzigen.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 5. Sluiting meningvormend blok

5.

21:15 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Kadernota decentralisaties sociaal domein

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 3. Toetreding Eems Dollard Regio

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Vergaderstructuur gemeenteraad

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 5. Verordening werkgeverscommissie

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor om een Verordening werkgeverscommissie vast te stellen, aan de werkgeverscommissie een aantal rechtspositionele besluiten met betrekking tot de griffier te delegeren en in de werkgeverscommissie te benoemen L. Otten, A. van der Haar en E. Scheffers.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in besluiten.

  Stukken
 6. Begeleidingscommissie accountant en Commissie voorbereiding behandeling jaarrekening

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor:
  1. In de begeleidingscommissie accountant te benoemen E.J.F.M. Gilbert, J. van der Heide, J.H. Kreuze, M.F. Strolenberg en W. Warrink en
  2. In de commissie voorbereiding behandeling jaarrekening te benoemen K.F.J. Bertels, G. Fidom, E.J.F.M. Gilbert, J. van der Heide, I. Oosting, E. Scheffers, M.F. Strolenberg en W. Warrink.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in besluiten.

  Stukken
 7. Selectiecommissie accountant

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor een selectiecommissie accountant in te stellen die een nieuw besluit tot aanwijzing van een accountant moet voorbereiden en in deze commissie te benoemen J. van der Heide, E.J. Kreuze en W. Warrink.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in besluiten.

  Stukken
 8. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan landgoed Hummelhof

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan landgoed Hummelhof vast te stellen, daarbij geen exploitatieplan vast te stellen en geen paragraaf voor beeldkwaliteit en/of welstandseisen in het plan op te nemen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Reinder Jacobi, tel. 0528-291727, e-mail r.jacobi@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in besluiten.

  Stukken
 9. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken