Lees voor

Raadsavond 2 oktober 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 02 oktober 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 18 september 2014

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:00 uur , Henk Reinders

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Aanwijzing activiteiten van algemeen belang in het kader van de Wet markt en overheid

  Samenvatting

  Het college stelt voor om 10 activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Hierdoor kunnen deze activiteiten op de bestaande voet worden voortgezet onder de werking van de Wet markt en overheid.
  Nadere info: Frank van der Meulen, tel. 0528-291241, e-mail f.v.d.meulen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Jaarverslag Ombudscommissie

  Samenvatting

  Het college biedt het jaarverslag van de Ombudscommissie over de jaren 2011, 2012 en 2013 ter kennisneming aan.
  Nadere info: Albert Middelveld, tel. 0528-291240, e-mail a.middelveld@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen.

  Stukken
 5. Schorsing meningvormend gedeelte

3.

19:15 - 20:00 uur , Bé Okken

Meningvormen (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Vaststellen Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

  Samenvatting

  Het college stelt voor een Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen vast te stellen. Dit is een vervolg op de verordening die vanaf 2010 van kracht is en op grond van de experimentenwet.
  Nadere info: Gert Bolkestein, tel. 0528-291386, e-mail g.bolkestein@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend gedeelte

4.

20:00 - 20:15 uur

Pauze

5.

20:15 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Spreekrecht

 3. Beleidsplan Wmo 2015-2018 en verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015, beleidsplan jeugdhulp 2014-2016 en verordening Jeugdhulp Hoogeveen en beleidsplan re-integratie en participatie

  Samenvatting

  Het college stelt voor de volgende beleidsplannen en verordeningen vast te stellen:
  a. Beleidsplan Wmo 2015-2018 en verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 – wethouder Giethoorn
  b. Beleidsplan jeugdhulp 2014-2016 en verordening Jeugdhulp Hoogeveen – wethouder Vos
  c. Beleidsplan re-integratie en participatie 2015-2018 – wethouder Hiemstra
  Nadere info: Henk Fokkes, tel. 0528-291452, e-mail h.l.fokkes@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouders Giethoorn, Vos en Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en op 23 oktober in besluiten.

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

6.

22:00 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Aanwijzing activiteiten van algemeen belang in het kader van de Wet markt en overheid

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 3. Vaststellen Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken