Lees voor

Raadsavond 5 juni 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 05 juni 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Installatie S.M. van Eck tot raadslid

  Samenvatting

  Vanwege het vertrek van K. Smid als raadslid wordt voorgesteld de heer S.M. van Eck te benoemen tot raadslid voor de fractie van de PvdA
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, (0528)291201, j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Installeren

 4. Benoeming J. Weggemans als deelnemer aan de informerende en meningvormende blokken

  Samenvatting

  Voor gesteld wordt om J. Weggemans te benoemen als deelnemer aan de informerende en meningvormende blokken namens de PvdA.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, (0528)291201, j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 5. Mondelinge vragen

 6. Vaststelling besluitenlijst van 15 mei 2014

 7. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:45 uur , Bé Okken

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Bespreken jaarstukken Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Thans liggen de jaarstukken ter bespreking en besluitvorming voor. Op de ontwerpbegroting kan de raad een zienswijze indienen. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de VRD.
  Nadere info: Ella Dam, (0528)291244, e.a.dam@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Bespreken jaarstukken Alescon

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het aanleveren van de jaarstukken is de raad op 15 mei geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Alescon. Thans liggen de jaarstukken ter bespreking en besluitvorming voor. Op de ontwerpbegroting kan de raad een zienswijze indienen. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Alescon, maar wel een opmerking te maken over de resultaatbestemming over 2013.
  Nadere info: Geert Jansen, tel. 0528-291402, e-mail a.g.jansen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Sluiting meningvormend blok

3.

19:15 - 20:45 uur , Henk Reinders

Meningvormen (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Bespreken jaarstukken Regionale Uitvoerings Dienst

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het aanleveren van de jaarstukken is de raad op 15 mei geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Thans liggen de jaarstukken ter bespreking en besluitvorming voor. Verder wordt voorgesteld kennis te nemen van de wijziging van de ontwerpbegroting 2014. Tenslotte wordt voorgesteld kennis te nemen van d eerste wijziging van het ontwerpbesluit GR RUD. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen.
  Nadere info: Rudolf Mud, tel. 0528-291613, e-mail r.mud@hoogeveen.nl •Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Bespreken jaarstukken Gemeentelijke Krediet Bank

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het aanleveren van de jaarstukken is de raad op 15 mei geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB). Thans liggen de jaarstukken ter bespreking en besluitvorming voor. Op de ontwerpbegroting kan de raad een zienswijze indienen. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GKB.
  Nadere info: Jacob Willemsma, tel. 0528-291422, e-mail j.willemsma@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Bespreken jaarstukken GGD Drenthe

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het aanleveren van de jaarstukken is de raad op 15 mei geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de GGD Drenthe. Thans liggen de jaarstukken ter bespreking en besluitvorming voor. Op de ontwerpbegroting kan de raad een zienswijze indienen. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD Drenthe, maar wel een opmerking te maken over de resultaatbestemming over 2013.
  Nadere info: Esther Knapen, tel. 0528-291466, e-mail e.knapen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 6. Bespreken jaarstukken Recreatieschap Drenthe

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het aanleveren van de jaarstukken is de raad op 15 mei geïnformeerd over de ontwikkelingen bij het Recreatieschap Drenthe. Thans liggen de jaarstukken ter bespreking en besluitvorming voor. Op de ontwerpbegroting kan de raad een zienswijze indienen. Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Recreatieschap Drenthe.
  Nadere info: Mineke de Jong, tel. 0528-291717, e-mail h.j.de.jong@hoogeveen.nl •Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 7. Sluiting meningvormend blok

4.

20:45 - 21:00 uur

Pauze

5.

21:00 - 21:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Zienswijze jaarstukken Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Zienswijze jaarstukken Alescon

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Zienswijze jaarstukken Gemeentelijke Krediet Bank

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 5. Zienswijze jaarstukken GGD Drenthe

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 6. Zienswijze jaarstukken Recreatieschap Drenthe

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 7. Vaststellen bestemmingsplan Hoogeveenseweg 43/43a

  Samenvatting

  Het college stelt voor om het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Hoogeveenseweg 43/43a met bestandskenmerk NL.IMRO. 0118.2013BP8006007-VG01 ongewijzigd vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Buitengebied Noord, deelplan Hoogeveenseweg 43/43a”. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Reinder Jacobi, tel. 0528-291727, e-mail r.jacobi@ hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Besluiten

  Stukken
 8. Vaststellen bestemmingsplan Zuideropgaande 145

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Zuideropgaande, deelplan Zuideropgaande 145 met bestandskenmerk NL.IMRO.0118.2014BP8023002-VG01 vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor bestemmingsplan Zuideropgaande, deelplan Zuideropgaande 145. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Frank Berting, tel. 0528-291769, e-mail f.berting@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Besluiten

  Stukken
 9. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken