Lees voor

Raadsavond 19 juni 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 19 juni 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 5 juni 2014

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 19:45 uur , Henk Reinders

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Vaststellen verordening leerlingenvervoer 2014.

  Samenvatting

  Het college stelt voor de verordening leerlingenvervoer 2014 vast te stellen. Door vaststelling van de nieuwe verordening voldoet de gemeente aan de landelijke richtlijnen en sluit de verordening aan bij de Hoogeveense situatie. In de praktijk verandert er voor de gebruikers feitelijk niets en blijven de rechten op vervoer gelijk.
  Nadere info: Leontien Hagevoort, tel. 0528-291424, e-mail l.hagevoort@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Bestuursoverdracht SBO de Kameleon

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met het voornemen om met ingang van 1 augustus 2015 SBO de Kameleon (Speciaal basisonderwijs)als openbare school op te heffen en met ingang van deze datum de school als algemeen bijzondere school op te richten onder het bevoegd gezag van het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 (RENN 4).
  Nadere info: Erik Etman, tel. 0528-291232, e-mail e.etman@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 5. Schorsing meningvormend blok

3.

19:15 - 19:45 uur , Bé Okken

Informeren (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Vervanging parkeerapparatuur

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de vervanging van de parkeerapparatuur.
  Nadere info: Lucas Benning, (0528)291709, l.benning@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Sluiting informerend blok

4.

19:45 - 20:00 uur

Pauze

5.

20:00 - 21:00 uur , Henk Reinders

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Bespreken nieuwe beleidsregels hard- en softdrugs

  Samenvatting

  Op verzoek van de fracties van D66, Groenlinks, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij vindt een debat plaats over de nieuwe beleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen.
  Nadere info: Henk Fokkes, tel. 0528-291452, e-mail h.l.fokkes@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen.

  Stukken
 3. Sluiting meningvormend blok

6.

21:00 - 21:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Vaststellen verordening leerlingenvervoer 2014.

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Bestuursoverdracht SBO de Kameleon

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken