Lees voor

Raadsavond 30 januari 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 30 januari 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 16 januari 2014

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:15 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststellen Kader cultuur en kennisnemen van de uitwerking en ambities van de vijf professionele culturele instellingen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het voorstel om het Kader cultuur vast te stellen en kennis te nemen van de uitwerking en ambities van de vijf professionele culturele instellingen.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, j.sellis@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman.
  Voorstel: Behandelen in informeren en op 13 februari in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 3. Sluiting informerend blok

3.

19:15 - 20:15 uur , Ellen van Heugten-Steenbergen

Informeren (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst De Wolden/Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college stelt voor om het college en de burgemeester toestemming te verlenen tot het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling met de gemeente De Wolden voor het uitvoeren van de ambtelijke taken ten behoeve van beide gemeenten en de bestuursorganen daarvan.
  Nadere info: Wilbert van Houten, (0528) 291219, w.a.van.houten@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis.
  Voorstel: Nu behandelen in informeren en op 13 februari in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Sluiting informerend blok

4.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

5.

20:30 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Biomassacentrale

  Samenvatting

  Het college licht het collegebesluit van 21 januari 2013 om geen biomassacentrale te gaan bouwen toe.
  Nadere info: Erik Dusseljee, (0528) 291647, e.dusseljee@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein.
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 3. Sluiting informerend blok

6.

21:30 - 22:30 uur , Mark Tuit

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Kennisnemen van Actieprogramma recreatie en toerisme en vaststellen begrotingswijziging

  Samenvatting

  Het college stelt voor:
  1. Kennis nemen van het Actieprogramma recreatie en toerisme 2014-2017;
  2. Instemmen met de begrotingswijziging voor uitvoering van het Actieprogramma in 2014.
  Nadere info: Sandra van Slageren (0528) 291713, s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein.
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

7.

21:30 - 22:30 uur , Jan Ballast

Meningvormen (Commissiekamer 1)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Beëindiging unilocatiebeleid en wijziging Verordening huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college stelt voor het beleid te beëindigen, dat (speciale) basisscholen aanspraak maken op het huisvesten van alle leerlingen op alleen de eigen locaties. Daarom wordt voorgesteld om de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen te wijzigen.
  Nadere info: Herman Knobbout, (0528) 291445, h.h.knobbout@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

8.

22:30 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Beëindiging unilocatiebeleid en wijziging Verordening huisvesting onderwijs gemeente Hoogeveen

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Kennisnemen van Actieprogramma recreatie en toerisme en vaststellen begrotingswijziging

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken