Lees voor

Raadsavond 18 december 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 18 december 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:30 uur , Martin Benjamins

Informerende Ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Procesafspraken Alescon

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de procesafspraken aangaande Alescon.
  Nadere info: Geert Jansen, tel. 0528-291402, e-mail a.g.jansen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in informeren.

 4. Schorsing informerende ronde

2.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 4 december 2014

 5. Vaststelling verordeningen Participatiewet

  Samenvatting

  In verband met de invoering van de Participatiewet in 2015, zijn op 4 december een viertal verordeningen besproken. Het gaat om
  - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  - Re-integratieverordening Participatiewet 2015
  - Verordening individuele inkomens- en studietoeslag 2015
  - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
  Thans liggen de voorstellen ter vaststelling voor.
  Nadere info: Herman Voss, tel. 0528-291097, e-mail h.j.voss@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 6. Overheveling buitenonderhoud en aanpassingen schoolgebouwen primair onderwijs

  Samenvatting

  Op 4 december heeft de raad het voorstel voor de vernieuwde verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ besproken. Dit is nodig in verband met de overheveling van taken door het rijk naar gemeenten. Thans ligt het voorstel ter vaststelling voor
  Nadere info: Herman Knobbout, tel. 0528-291445, e-mail h.h.knobbout@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Vaststellen

 7. Verordening parkeerbelastingen met tarieventabel en kostenbesluit

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het door de fractie van de VVD ingediende amendement tijdens de raadsavond van 4 december 2014 ligt thans de gewijzigde verordening parkeerbelastingen met tarieventabel en kostenbesluit 2015 ter vaststelling voor.
  Nadere info: Wim Helmers, tel. 0528-291270, e-mail w.r.j.helmers@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 8. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II, partiële herziening uniformering bouwhoogtes 2014 vast te stellen
  Nadere info: Erwin Kuipers, tel. 0528-291715, e-mail e.kuipers@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 9. Sluiting plenaire vergadering

3.

19:45 - 20:00 uur

Pauze

4.

20:00 - 21:00 uur , Bé Okken

Vervolg Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

  Samenvatting

  BMC presenteert de hoofdlijnen en de bevindingen van het onderzoek naar de dienstverlening bij Sociale Zaken.
  Nadere info: Bernice Ruiter, tel. 0528-291086, e-mail b.ruiter@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: BMC
  Voorstel: Behandelen in informeren.

 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 14 0528.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken