Lees voor

Raadsavond 19 september 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 19 september 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

2.

19:15 - 20:15 uur , Jan Ballast

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie Plan van Aanpak Gebiedsgerichte werkwijze Groen en Grijs

  Samenvatting

  Nadere info: Gea Lunsing, (0528) 291389, g.h.lunsing@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

 2. Opening

 3. Sluiting informerend blok

 4. Spreekrecht

3.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst van 27 juni 2013

 3. Schorsing besluitvormend gedeelte

 4. Mondelinge vragen

 5. Opening

4.

22:00 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Goedkeuring jaarverslag 2012 Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Zie Meningvormen.

 2. Heropening besluitvormend gedeelte

 3. Sluiting

5.

20:30 - 22:00 uur , Ellen van Heugten

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Jaarverslag handhaving 2012

  Samenvatting

  Het jaarverslag handhaving is ter kennisneming aan de raad gezonden. Verschillende fracties hebben de behoefte hierover met het college van gedachten te wisselen.
  Nadere informatie: Henk Arends, (0528) 291596, h.arends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen.

  Stukken
 2. Eerste GemRap

  Samenvatting

  De eerste Gemeenterapportage (GemRap) is ter kennisneming aan de raad gezonden. Op verzoek van de ChristenUnie kan de raad hierover met het college van gedachten wisselen.
  Nadere informatie: Marthijn van de Wetering,(0528) 291495, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen.

  Stukken
 3. Goedkeuring jaarverslag 2012 Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Het college stelt voor het jaarverslag goed te keuren.
  Nadere info: Hans van Herksen (0528) 291405, h.van.herksen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Opening

 5. Sluiting meningvormend blok

 6. Spreekrecht

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken