Lees voor

Raadsavond 30 mei 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 30 mei 2013
Aanvang:
16:00 uur

Direct naar

1.

16:00 - 17:00 uur

Pauze

2.

17:00 - 17:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2014-2017

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 2. Heropening besluitvormend gedeelte

 3. Sluiting

3.

17:30 - 17:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Mondelinge vragen

 2. Vaststelling agenda

 3. Vaststelling besluitenlijst van 16 mei 2013

 4. Schorsing besluitvormend gedeelte

 5. Opening

4.

17:45 - 20:15 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2014-2017

  Samenvatting

  Na een reactie van het college zetten de fracties de discussie over de voorjaarsnota 2014-2017 voort.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

 2. Heropening meningvormend gedeelte

 3. Sluiting meningvormend gedeelte

5.

20:15 - 22:30 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2014-2017

  Samenvatting

  De voorjaarsnota zet in op continuïteit en stabiliteit. Dit wordt ingegeven door de aanhoudende economische crisis, onzekerheden over de uitwerkingen van het nieuwe rijksbeleid en de aanscherping van de eigen koers. Aandachtspunten zijn de inzet op meer werkgelegenheid, een aantal grote ontwikkelingen zoals decentralisaties, samenwerkingsverbanden en hervormingen op welzijns-, cultuur- en sportgebied.
  De fracties geven hun mening over de voorjaarsnota 2014-2017. Moties en amendementen kunnen worden ingediend. Besluitvorming daarover en over de voorjaarsnota als geheel vindt plaats in het besluitvormend gedeelte.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Schorsing meningvormend gedeelte

 3. Spreekrecht

 4. Opening

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken