Lees voor

Raadsavond 14 maart 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 14 maart 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Bestemmingsplan stadscentrum, deelplan Bilderdijk 2012

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 2. Sluiting

 3. Heropening besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:15 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie ontwikkelingen decentralisaties in het sociale domein

  Samenvatting

  Het college houdt een presentatie over de ontwikkelingen van de drie grote decentralisaties in het sociale domein.
  Nadere info: Peter van Dalen, (0528) 291935, p.vandalen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouders Bargeman en Smid
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Heropening informerend deel

 3. Sluiting informerend deel

3.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

4.

20:30 - 20:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling besluitenlijst van 28 februari 2013

 3. Schorsing besluitvormend gedeelte

 4. Vaststelling agenda

 5. Mondelinge vragen

5.

20:45 - 21:45 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie van het project “Hoogeveen Verlicht Bewust”

  Samenvatting

  Het college houdt een presentatie over het project “Hoogeveen Verlicht Bewust” waarbij een toelichting wordt gegeven over de ontwikkelingen op het terrein van de openbare verlichting in de gemeente Hoogeveen.
  Nadere info: Rients Turkstra, (0528) 291629, r.e.turkstra@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Eindresultaat project agenda platteland gemeenten zuidwest Drenthe

  Samenvatting

  Op verzoek van de fractie van de PvdA informeert het college de raad over de resultaten van het project “Alleen ga je sneller samen kom je verder”. Er wordt ingegaan op de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen, hoe het onderzoek is verlopen en hoe het nu verder gaat.
  Nadere info: Sandra van Slageren, (0528) 291713, s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen informeren

  Stukken
 3. Schorsing informerend deel

 4. Spreekrecht

 5. Opening

6.

21:45 - 22:30 uur , Ellen van Heugten-Steenbergen

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Bestemmingsplan stadscentrum, deelplan Bilderdijk 2012

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan stadscentrum, deelplan Bilderdijk 2012 vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieovereenkomst vast te stellen. Er is één zienswijze ingediend.
  Nadere info: Reinder Jacobi, (0528) 291727, r.jacobi@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Spreekrecht

 3. Opening

 4. Sluiting meningvormend deel

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken