Lees voor

Raadsavond 17 januari 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 17 januari 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur

Pauze

2.

19:15 - 20:45 uur , Mark Tuit

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Visienotitie afvalbeheer

  Samenvatting

  Op 19 december 2012 is de raad geïnformeerd over de visienotitie afvalbeheer. Thans ligt de notite ter bespreking en besluitvorming voor.
  Nadere info: Rene van der Kooij, (0528)291671, r.van.der.kooij@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Begroting 2013 stichting Bijeen

  Samenvatting

  Het college stelt voor de begroting 2013 van de stichting Bijeen goed te keuren.
  Nadere info: Hans van Herksen, (0528)291405, h.van.herksen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Spreekrecht

 4. Opening

 5. Sluiting meningvormend blok

3.

20:45 - 21:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Benoeming Jan van der Sleen tot opvolger Gemeentbelangen

  Samenvatting

  Op voordracht van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. stelt het presidium voor de heer Jan van der Sleen te benoemen als deelnemer aan de informerende en meningvormende blokken van de raadsavond.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, (0528)291201, j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: benoemen

  Stukken
 2. Opening

 3. Schorsing besluitvormend gedeelte

 4. Vaststelling besluitenlijst van 13 december 2012

 5. Vaststelling agenda

 6. Mondelinge vragen

4.

21:00 - 21:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2013 stichting Bijeen

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 2. Wijziging Verordening toeslagen en verlagingen WWB

  Samenvatting

  In de Verordening toeslagen en verlagingen WWB, zoals door de raad vastgesteld op 15 december 2011, is per abuis een aantal onjuiste verwijzingen naar artikelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) opgenomen.
  Door het wijzigen van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB worden deze onjuiste verwijzingen hersteld. Voorgesteld wordt de wijziging van de Verordening toeslagen en verlagingen vast te stellen.
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528) 291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Voorstel wijziging vaststellen

  Stukken
 3. Visienotitie afvalbeheer

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 4. Sluiting

 5. Heropening besluitvormend gedeelte

5.

21:15 - 21:45 uur , Jan Stoefzand

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie Marketing Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stand van zaken aangaande Marketing Hoogeveen
  Nadere info: Vera van Hees, (0528)291784, v.van.hees@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Spreekrecht

 3. Sluiting informerend blok

 4. Opening

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken