Lees voor

Raadsavond 25 april 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 25 april 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur

Pauze

2.

19:15 - 20:00 uur , Mark Tuit

Informeren (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Stand van zaken ontwikkelingen zorgvisie

  Samenvatting

  De gemeente staat voor een grote opgave op het gebied van zorg. Uitgangspunten worden verwerkt in een visie, die door de gemeente gebruikt wordt als vertrekpunt in gesprekken over de invulling van de zorg in Hoogeveen. Uiteindelijk moet de visie onderdeel worden van een brede visie op het sociaal domein. Het college informeert de raad over de stand van zaken van deze zorgvisie.
  Nadere info: Henk Fokkes, (0528) 291452, h.l.fokkes@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Opening

 3. Spreekrecht

 4. Sluiting informerend blok

3.

20:00 - 20:45 uur , Jan Stoefzand

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. RKC rapport ‘Raad voor goede kwaliteit’

  Samenvatting

  In maart heeft de Rekenkamercommissie het Rapport ‘Raad voor goede kwaliteit’ aan het college aangeboden. Het rapport met de reactie van het college wordt thans gepresenteerd aan de raad.
  Nadere info: Jeen Everaarts, (0528) 291342, j.everaarts@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Rekenkamercommissie
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 2. Sluiting informerend blok

 3. Opening

 4. Spreekrecht

4.

20:45 - 23:00 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Reorganisatie Scala

  Samenvatting

  Tijdens de raadsavond van 11 april heeft het college de raad geïnformeerd over de reorganisatie bij Scala. Voorgesteld wordt om een bedrag van €600.000 ter beschikking te stellen voor deze reorganisatie.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, j.sellis@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten
  Tijdplan: 60 minuten

  Stukken
 2. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2012

  Samenvatting

  Het college stelt voor de jaarrekening vast te stellen en het resultaat te bestemmen. De vaststelling omvat de programmaverantwoording en de programmarekening.
  Nadere info: Martijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten
  Tijdplan: 75 minuten

  Stukken
 3. Spreekrecht

 4. Sluiting meningvormend blok

 5. Opening

5.

23:00 - 23:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Begrotingswijziging reorganisatie Scala

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 2. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2012

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 3. Heropening besluitvormend gedeelte

 4. Sluiting

6.

23:15 - 23:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Mondelinge vragen

 2. Schorsing besluitvormend gedeelte

 3. Opening

 4. Vaststelling besluitenlijst van 11 april 2013

 5. Vaststelling agenda

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken