Lees voor

Algemene info

Het presidium is het dagelijks bestuur van de raad.

In het presidium zitten raadsleden, de griffier en de burgemeester, te weten:

  • Kamiel Bertels (CDA)
  • Arend Steenbergen (VVD)
  • Wim Warrink (ChristenUnie)
  • Marin Rutgers (D66)
  • Cindy Elken (griffier)
  • Karel Loohuis (burgemeester en voorzitter presidium)

Het presidium praat alleen over formele raadszaken, niet over politiek beleid. De griffier of zijn plaatsvervanger bereidt de vergaderingen voor en is altijd bij de vergadering aanwezig.
Klik hier voor meer informatie over de Griffie.

Uitgelicht

Zoeken