Lees voor

De leden van het college

Het college van B&W van Hoogeveen bestaat de burgemeester en wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Taakverdeling

Hieronder ziet u de taakverdeling van de collegeleden. Bekijk het overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden

Collegelid  Programma's

Burgemeester Karel Loohuis

Burgemeester Karel Loohuis

 • Veilig Hoogeveen
 • Zichtbaar en transparant bestuur
Specifieke taak 
 • Bedrijfsvoering

Wethouder Jan Steenbergen
Gemeentebelangen (eerste loco-burgemeester)

Jan Steenbergen

 • Werken aan werk

Specifieke taken

 • Dienstverlening
 • Financiën
 • Grondbeleid, vastgoed en integraal accommodatiebeleid

Project

 • Stadscentrum

Wethouder Erik Giethoorn
CDA (tweede loco-burgemeester)
 

Erik Giethoorn

 

 

 

 

 

 

 • Aantrekkelijk wonen
 • Bruisend Hoogeveen
 • Krachtige wijken en dorpen

Projecten

 • Cultuurhuis
 • Omgevingswet

Wethouder Gert Vos
ChristenUnie (derde loco-burgemeester)

Gert Vos

 

 

 

 

 

 

 

 • Blijven meedoen en Talentontwikkeling
 • Duurzaam Hoogeveen

Project

Energietransitie

Wethouder Erwin Slomp
Gemeentebelangen (vierde loco-burgemeester)

Erwin Slomp

 

 

 

 

 

 

 

 • Veilige bereikbaarheid
 • Gezond en vitaal

Specifieke taak

 • Handhaving

Project

 • Bentinckspark en realisatie kunstijsbaan en zwembad

Algemeen directeur/gemeentesecretaris
Nanne Kramer

Nanne Kramer

 • Ambtelijk leidinggevende van het gemeentepersoneel
 • Eerste ambtelijke adviseur van het college van B&W

Contact

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester, de wethouders of de directie kunt u contact opnemen met de medewerksters van het Bestuurssecretariaat, telefoon 14 0528.

Uitgelicht

Zoeken