Lees voor

19 maart 2019 - Unigarant

Op 19 maart was het voltallige college op bezoek bij Unigarant. Voor enkele leden was dit de eerste kennismaking met het nieuwe directieteam en het vernieuwde gebouw van Unigarant. Op de besprekingsagenda stonden onder andere de verzekeringsacademie, een project om te Foto: Andre Weimazorgen voor voldoende instroom van personeel in het bank- en verzekeringswezen. Maar ook voor het binnenhalen en -houden van high potentials op hun bedrijven. Een ander gespreksonderwerp was de parkeerdruk in het gebied van Unigarant en TVM. Jan Steenbergen gaf aan dat er binnen de gemeente hard aan gewerkt wordt om dat probleem voor alle partijen in de omgeving op te lossen. Met de sloop van het voormalige Morgenlandcollege is dit project in gang gezet

Directeur Peter Sieuwers hield een boeiende bedrijfspresentatie op basis van de (historische) tijdslijn, de feiten & cijfers en hun innovaties & successen.  Hij bedankte het college na afloop van de bijeenkomst voor hun bezoek. Karel Loohuis had het laatste woord en overhandigde de directie een beeldje van De Trommelslager.

Uitgelicht

Zoeken