Lees voor

14 mei 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 14 mei 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

College beantwoordt vragen CDA over de belijning op het parkeerterrein bij de voetbalvereniging Noordscheschut

Stukken

2.

Burgemeester Loohuis

College werkt mandaatlijsten bij

Samenvatting

Het college heeft het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging’ vastgesteld. De mandaatlijsten worden twee keer per jaar bijgewerkt om actueel te houden. Bevoegdheden van de burgemeester en het college van B&W om besluiten te mogen nemen worden via mandaat om praktische redenen neergelegd bij een aantal functionarissen in de ambtelijke organisatie.

Stukken

3.

Wethouder Steenbergen

College wil Riegmeer in etalage zetten

Samenvatting

De vraag naar bedrijfskavels neemt toe. Het aantal vrije kavels in Hoogeveen is beperkt. Daarom wil het college bedrijventerrein Riegmeer in de markt zetten. Er moet een strategie komen voor het uitgeven van kavels die aansluiten op trends en ontwikkelingen, bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en inspeelt op de veranderende vraag naar bedrijfslocaties. Om tot deze strategie te komen, wordt aan een plan van aanpak gewerkt.
Hoewel het plan nog verder uitgewerkt moet worden, kunnen belangstellenden zich al melden voor een kavel op Riegmeer. Als gedurende het project een groot bedrijf zich meldt, zet het college uiteraard alles op alles om vestiging mogelijk te maken.

Stukken

4.

Wethouder Slomp

College beantwoordt van de SP over te bouwen woningen in Bosmilieu Oost

Stukken

5.

Wethouder Giethoorn

Aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwoldigerwaterlossing

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de aanleg en in gebruikname van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwoldigerwaterlossing. Langs de waterloop Zuidwoldigerwaterlossing wil Prolander (regie-organisaties: Provincies Drenthe & Groningen) een ecologische verbindingszone aanleggen als onderdeel van de Natuurnetwerk Nederland.

Stukken

6.

Burgemeester Loohuis

Nieuwe plaatsvervanger secretaris bezwaarschriftencommissie

Samenvatting

Het college heeft mevrouw A. Verbrugge (team Juridische Zaken) aangewezen als plaatsvervangend secretaris van de bezwaarschriftencommissie. De aanwijzing van de heer A. van den Berg als plaatsvervangend secretaris wordt ingetrokken. Op dit moment zijn twee vaste secretarissen aangewezen en twee plaatsvervangend secretarissen. Eén van de plaatsvervangend secretarissen heeft een andere functie. Daardoor is het wenselijk dat deze aanwijzing wordt ingetrokken en er een nieuwe plaatsvervanger wordt aangewezen.

Stukken

7.

Wethouder Giethoorn

Raad over onttrekken deel straat Elim aan openbaarheid

Samenvatting

Het college vraagt de gemeenteraad een besluit te nemen over het onttrekken aan de openbaarheid van een deel van de Jan Slotswijk in Elim. Dit deel loopt over een perceel ter hoogte van de Dorpsstraat 44a. Vanaf de Dorpsstraat, over het perceel van Dorpsstraat 44A, liep vroeger de toegang naar de daarachter gelegen percelen van onder meer Jan Slotswijk 14. Inmiddels is de nieuwbouwwijk aan de Richter aangelegd en is de Jan Slotswijk eenvoudig via de Richter te bereiken.
Er was een zienswijze tegen het besluit ingediend, maar dat is niet-ontvankelijk verklaard omdat de indiener ver van de Jan Slotswijk woont en dus geen belanghebbende is.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken