Lees voor

5 maart 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 05 maart 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Slomp

College: Haagje geen parkeerstraat

Samenvatting

Het college wil voorkomen dat Het Haagje een parkeerstraat wordt. Daarom is bij het ontwerp van de herinrichting het aantal parkeerplaatsen fors gereduceerd. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van de VVD in de gemeenteraad. Volgens het college heeft de weg een hoge verkeersintensiteit. ‘Voor de doorstroming, de verkeersveiligheid en de uitstraling van de weg moet het aantal parkeerplaatsen beperkt blijven. Het is niet de bedoeling om er een parkeerstraat van te maken. Parkeerders bij de rotonde zijn nu vooral langparkeerders die in het centrum werken. Daar is de parkeergarage voor. Net als op De Wieken moeten bedrijven zorgen voor parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit is bij de meeste bedrijven ook goed geregeld’, aldus het college.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Vergunning voor zonnepark Pesse

Samenvatting

Het college verleent een vergunning voor de aanleg van een zonnepark aan de Hendrik Reindersweg in Pesse. Op de ontwerpvergunning zijn vier zienswijzen ingediend. Maar die hebben niet geleid tot veranderingen in de vergunning.
De gemeente heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Zonneparken kunnen grote hoeveelheden duurzame energie opwekken. Als deze parken worden gerealiseerd komt het halen van de gemeentelijke klimaatdoelstelling een stuk dichterbij.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Plan uitbreiding wijk Boerdijk Nieuwlande

Samenvatting

Het college wil meewerken aan uitbreiding van een woonwijk aan de Boerdijk in Nieuwlande. Het plan omvat 12 tot 14 kavels voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen. Daarvoor wordt de Meester van Goorweg doorgetrokken en ontsloten op de Boerdijk. De nieuwe woningen komen met hun voorzijde naar de verlengde Meester van Goorweg te staan.
Voor dit bouwplan moet het bestemmingsplan worden veranderd. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 14 maart voor zes weken ter inzage. Ook houdt de gemeente donderdag 14 maart tussen 19.00 en 20.00 uur een inloopavond over het plan in mfc De Opsteker in Nieuwlande. De kavels worden door de gemeente uitgegeven.

4.

Wethouder Vos

Convenant Nu Niet Zwanger

Samenvatting

Het college gaat het convenant Nu Niet Zwanger (NNZ) aan. NNZ is een landelijk programma. Hoogeveen krijgt daarmee toegang tot ondersteuning en de methodiek van NNZ.
Doel is het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare (potentiële) ouders, die vanwege meerdere problemen hun toekomstige kind geen veilige en gezonde leefomgeving kunnen bieden. De aanpak bestaat uit het aangaan van het gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Daarnaast worden adviezen gegeven en ondersteuning bij het regelen van anticonceptie.

5.

Burgemeester Loohuis

Kaderbrief Veiligheidsregio

Samenvatting

Het college heeft kennisgenomen van de kaderbrief van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Daarin worden allerlei inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en beleidsvoornemens geschetst. De brief wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad.
De VRD geeft aan dat de financiële rek er uit is en dat extra taken, inspanningen en stijgingen niet meer kunnen worden opgevangen zonder een extra financiële verplichting van gemeenten. De VRD kondigt dan ook aan voor 2020 extra geld van de gemeenten te vragen voor diverse ontwikkelingen, investeringen en loon- en prijsstijgingen.
De VRD is een samenwerkingsverband van de twaalf Drentse gemeenten. De VRD voert taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing en de coördinatie van geneeskundige hulpverlening.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken