Lees voor

4 juni 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 04 juni 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Slomp

College legt raad bezuinigingsvoorstel sociaal domein voor

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor een aantal bezuinigingen door te voeren op het gebied van het sociaal domein. Het gaat om 1,5 miljoen euro, die overigens niet in z’n geheel in 2019 kan worden ingevuld. Het college heeft al eerder informeel uitvoerig gesproken met de raad over de bezuinigingsvoorstellen. Het gaat nu om het formele besluit.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Vragen VVD over kap bomen op lijst

Samenvatting

Bij de aanvraag voor de kap van een boom die op de lijst van beschermwaardige bomen staat, gaat altijd een boominspecteur ter plekke kijken om de situatie op te nemen (onder meer veiligheid en stabiliteit). Daar wordt vrijwel altijd een gesprek gevoerd met de aanvrager. Op basis van de argumenten van de aanvrager en de gegevens van de boominspecteur wordt een belangenafweging gemaakt: wel of niet kappen. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van de VVD in de gemeenteraad. Vorig jaar zijn er acht kapvergunningen verleend, zes geweigerd en werden drie aanvragen ingetrokken, omdat er een andere oplossing werd gevonden.

Stukken

3.

Wethouder Slomp

Vragen SGP over kunstijsbaan

Samenvatting

Het college heeft vragen beantwoord van de fractie van de SGP over de gemeentelijke inbreng in de financiering van de kunstijsbaan.

Stukken

4.

Wethouder Steenbergen

Verkoop vroegere school De Hoeksteen

Samenvatting

Het college wil een deel van de vroegere school De Hoeksteen in Nieuwlande voor 60.000 euro verkopen aan een kunstenaar, die daar al woont. Het andere gedeelte van de school wil het college voor 1 euro aan het onderduikersmuseum De Duikelaar geven. Al met al is dit wel onder de marktwaarde, maar – zo zegt het college – afwijken van het eigen verkoopprotocol kan wel als daar een maatschappelijk doel mee is gediend. En volgens het college kan het oude schoolgebouw als museum een belangrijke recreatieve, toeristische en educatieve functie vervullen. Bovendien verslechtert de staat van onderhoud snel. Nu verkopen scheelt de gemeente 30.000 euro per jaar aan lasten.

Uitgelicht

Zoeken