Lees voor

2 juli 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 02 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Slomp

College stelt HUP vast

Samenvatting

Het college heeft het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019-2020 (HUP) vastgesteld. Hierin staan afspraken over de inzet van team Toezicht en Handhaving. Met de beschikbare capaciteit is de gemeente in staat om de controles binnen acceptabele grenzen en risico' s te kunnen uitvoeren. Het gaat hier om toezicht en handhaving op het gebied van de openbare ruimte, bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Plan verdubbeling standplaatsen camping Nieuweroord

Samenvatting

Als het aan het college ligt, mag camping Schonewille in Nieuweroord uitbreiden van 25 naar 50 standplaatsen. Ook wil de campinghouder bij wijze van dagrecreatieve voorziening op het terrein twee ijzertijdboerderijen bouwen. Daarnaast zijn er plannen voor uitbreiding van de vijver en de aanleg van extra groen. Om dat mogelijk te maken stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan aan te passen.

Stukken

3.

Wethouder Slomp

Anteagroup mag plannen kunstijsbaan-zwembad uitwerken

Samenvatting

De Anteagroup krijgt de opdracht voor de projectbegeleiding en de uitwerking van het voorlopig ontwerp van de kunstijsbaan-zwembad in een definitief ontwerp. Dat heeft het college besloten.
Daarmee worden de plannen volledig voorbereid en uitgewerkt. De stichting Kunstijsbaan Hoogeveen, één van de initiatiefnemers van het plan, maakte al eerder gebruik van de diensten van de Anteagroup. Het bedrijf is dan ook al bekend met het project. Dat is een voordeel en het werkt kostenbesparend.
De Anteagroup heeft ruime kennis en ervaring met de ontwikkeling van zwembaden en kunstijsbanen.

4.

Wethouder Slomp

College biedt raad Gemrap aan

Samenvatting

Het college heeft de gemeenteraad de gemeentelijke rapportage (Gemrap) aangeboden. Normaal gesproken wordt in dit document alleen de eindejaarsverwachting voor de financiële situatie in beeld gebracht. Maar dit keer zijn hierin ook een aantal bijsturingen, bezuinigingen in 2019 opgenomen. Volgens het college is dat nodig om het tekort over dit jaar te beperken. De kans is groot dat het tekort uit 2018 zich ook in 2019 voordoet als daar niet op wordt bijgestuurd. ´Een dergelijk tekort is onacceptabel, zeker ook omdat het betekent dat onze reservepositie negatief wordt´, aldus het college.

Stukken

5.

Wethouder Vos

Plan Groene Draad bijgewerkt

Samenvatting

Het college heeft het uitvoeringsplan De Groene Draad voor de periode 2019-2021 bijgewerkt. Deze actualisatie gebeurt elke twee jaar.
Duurzaamheid loopt als 'groene' draad door alle beleidsterreinen heen. Het uitvoeringsplan voor een duurzamer Hoogeveen laat zien hoe de gemeentelijke programma’s verbonden zijn en hoe de gemeente met haar partners samenwerkt. De gemeente streeft naar ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Hiervoor is een overgang naar een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Hoogeveen nodig. De gemeente wil in 2025 een CO2-neutrale organisatie, in 2040 een CO₂-neutrale gemeente en in 2050 klimaat robuust zijn.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken