Lees voor

23 juli 2019

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 23 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Gert Vos

College schrapt regeling bijkomende studiekosten

Samenvatting

Het college schrapt met onmiddellijke ingang de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen. De regeling was bestemd voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De regeling was er om ouders financieel te ondersteunen bij aanvang van het nieuwe schooljaar, onder meer bij de aanschaf van een nieuwe fiets, schoolkamp en schoolspullen.
Schrappen van de regeling is één van de bijsturingsmogelijkheden om de financiën van de gemeente op peil te houden. Het college ziet dit als onontkoombaar.
‘Gelukkig is in Hoogeveen de Stichting Leergeld actief. Deze stichting voorziet ook deels in deze vraag en verstrekt fietsen, laptops en schoolspullen in samenwerking met Pet!
De maatregel levert in 2019 een ton op.

Stukken

2.

Wethouder Gert Vos

Positief advies fusie Montessorischool en stichting Catent

Samenvatting

Het college adviseert positief over een besturenfusie tussen de Stichting Montessorischool Hoogeveen en de stichting Catent. Een dergelijk advies is wettelijk verplicht.
Het college wil het aanbod van algemeen bijzonder Montessori-onderwijs in Hoogeveen behouden. De Montessorischool Het Element heeft al een tijdje te maken met teruglopende aantallen leerlingen. Als Het Element op 1 oktober minder dan vijftig leerlingen heeft, moet de school op 1 oktober 2020 sluiten. Om Het Element in stand te houden, wil Montessorischool Hoogeveen fuseren met Stichting Catent. De Montessorischool is dan onderdeel van een groter geheel, zodat het bestuur de systematiek van de gemiddelde schoolgrootte kan toepassen.

3.

Wethouder Erik Giethoorn

Plan van aanpak voor Griendtsveenweg-Noord en Stationsgebied

Samenvatting

Het college heeft opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken voor de gebiedsvisie Griendtsveenweg Noord – Stationsgebied. Dat betekent dat er een masterplan met ontwikkelstrategie en een financieel haalbaar uitvoeringsprogramma komt voor de inrichting van het deel ten noorden van de Rembrandstraat en het Stationsgebied tot de spoorwegovergang aan de Pesserstraat. In het plan van aanpak is beschreven hoe de gebiedsvisie tot stand moet komen. Het gebied moet het visitekaartje worden van Hoogeveen en de ambities en kwaliteiten van een sterke stad uitstralen.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken