Lees voor

29 januari 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 29 januari 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Onderzoek naar flexibele woonvormen Het Haagje

Samenvatting

et college gaat onderzoek doen naar flexibele woonvormen bij de herinrichting van Het Haagje. De maatschappij wordt steeds dynamischer, maar de woningmarkt komt hier nauwelijks aan tegemoet, terwijl veel huurders flexibel willen wonen, passend bij hun persoonlijke levensfase. De gemeente kent nog geen flexibele woonvormen, maar wil nu aan de hand van een specifieke locatie – Het Haagje dus – onderzoeken of het wenselijk is een flexibele woonvorm toe te voegen aan de woningmarkt.
Met het onderzoek wil het college in beeld krijgen welke aspecten van belang zijn om in te kunnen spelen op deze woonvorm en welke rol de gemeente hier zelf in heeft.

Stukken

2.

Burgemeester Loohuis

Nieuwe koers Regio Zwolle

Samenvatting

Het college stemt in met de nieuwe koers en de Nieuwe Agenda voor Regio Zwolle. Die nieuwe koers is gebaseerd op het rapport ‘Zwolle stapt over eigen grenzen, de beweging naar meer slagvaardigheid, 2018’. In dat rapport ligt de nadruk op het ontwikkelen van een agenda met ambities, een slagvaardiger werkwijze, meer inzet door grotere betrokkenheid en snellere beschikbaarheid van financiële middelen.
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten en vier provincies op economisch gebied.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Architect gezocht voor cultuurcomplex in De Tamboer

Samenvatting

Er wordt een architect aangezocht voor een voorlopig ontwerp van het nieuwe cultuurcomplex, dat in het huidige theater De Tamboer moet komen. Dat heeft het college besloten. Er is daarvoor 150.000 euro beschikbaar. Het aantrekken van de architect gebeurt via een aanbesteding. In het gebouw moeten de grote culturele organisaties van Hoogeveen gehuisvest worden. Dat zijn de Bibliotheek/Verhalenwerf, de Historische kring, Scala Centrum voor de Kunsten en de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium).
Wethouder Erik Giethoorn: ‘We zoeken een architect die aanvoelt wat het belang van een cultureel gebouw kan zijn voor Hoogeveen en de regio. Wij willen een culturele plek die bijdraagt aan meer verrassende cultuur voor meer mensen.’

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

Onderzoek naar woonwagenbeleid

Samenvatting

Het college heeft een plan van aanpak voor een onderzoek naar het wijzigingen van het Woonwagenbeleid vastgesteld. Het Rijk heeft alle gemeenten de opdracht gegeven te onderzoeken of het gemeentelijke woonwagenbeleid in overeenstemming is met een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het hof heeft bepaald dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel is van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Deze cultuur wordt door mensenrechten beschermd, aldus het EHRM. Het is volgens de uitspraak daarom verboden om een afbouwbeleid te hanteren, dus vrijgekomen standplaatsen te ontmantelen.
Maar bij de gemeente Hoogeveen is uitsterfbeleid nooit het beleid geweest, omdat de woonwagens zijn geborgd in het woonbeleid, aldus het college.

Stukken

5.

Vragen PvdA over brand Attero

Vragen PvdA over brand Attero

Samenvatting

Het college heeft schriftelijke vragen van de PvdA-fractie beantwoord over de brand bij afvalverwerker Attero in Wijster op 4 januari. Het vuur woedde in een loods met plastic afval. De rook trok voor een deel over Hoogeveens grondgebied in de buurt van Tiendeveen. Volgens het college heeft de gemeente de eigen inwoners zo goed en adequaat als mogelijk geïnformeerd. Dat is onder meer gebeurd per brief die huis aan huis is bezorgd in het effectgebied van de brand

Stukken

6.

Burgemeester Loohuis

Hoogeveense munitieresten WO II naar Zuidwolde

Samenvatting

Het college laat munitieresten uit de tweede wereldoorlog en in beslag genomen illegaal vuurwerk uit de gemeente Hoogeveen voortaan op een terrein aan De Slagenweg in Zuidwolde tot ontploffing brengen. Het college van De Wolden heeft deze ‘ploflocatie’ onlangs aangewezen. Het leger had daar om gevraagd. Het ruimen van explosieven gebeurt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Nu er een vaste, altijd geschikte locatie is aangewezen, hoeft er niet meer per keer naar een goede plek worden gezocht om oude munitieresten en vuurwerk te vernietigen. Dat scheelt tijd en geld.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken