Lees voor

15 januari 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 15 januari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Steenbergen

Decembercirculaire

Samenvatting

Hoogeveen heeft de decembercirculaire van het Rijk ontvangen. Hierin staat informatie over de bijdragen van het Rijk aan de gemeenten, het zogeheten Gemeentefonds. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de jaarrekening 2018. De raad wordt hierover met een memo geinformeerd.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Sympany enige inzamelaar oud textiel in de gemeente

Samenvatting

Het college wil de stichting Sympany aanwijzen als enige inzamelaar voor textiel, naast de eigen afvalorganisatie Area. Sympany zamelt kleding in voor het goede doel. De gemeente wil hiermee bereiken dat er minder textiel in het restafval terechtkomt. Het gescheiden ingezamelde textiel kan dan weer als grondstof dienen.
Sympany wordt maximaal zeven jaar de enige inzamelaar van textiel in de gemeente. Andere inzamelaars kunnen geen vergunning meer krijgen.
Lokale instellingen zamelen eens per kwartaal textiel in. Dat gebeurt in samenwerking met Sympany. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding van Sympany. Ook wordt textiel ingezameld met verzamelcontainers. De vergoeding daarvoor gaat naar de gemeente.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken