Lees voor

5 februari 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 05 februari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Steenbergen

Meervoudige onderhandse aanbesteding Kindcentrum Wolfsbos

Samenvatting

Het college heeft de bouwheer toestemming gegeven de bouw van het Kindcentrum Wolfsbos meervoudig onderhands aan te besteden. Daardoor ontstaat meer ruimte om regionale bedrijven zelf uit te nodigen, is er een grotere kans op deelname van geschikte en geïnteresseerde bedrijven en is er meer kans op een scherpe prijs. De aanbesteding levert begin april een aannemer en een prijs op. Deze prijs is de basis voor een definitief besluit dit voorjaar door de raad over het beschikbaar stellen van geld. Het toekomstige kindcentrum omvat de basisscholen De Goudvink en De Krullevaar en ook kinderopvang Spelerwijs krijgt er een plek. Er is een definitief ontwerp gemaakt dat nu aanbesteed wordt, om te kunnen bouwen vanaf midden dit jaar. De scholen zijn samen bouwheer en de gemeente is financier, omdat zij verantwoordelijk is voor de huisvesting.

2.

Wethouder Giethoorn

Plannen woningbouw aan Anjerstraat

Samenvatting

In de Anjerstraat in Hoogeveen-Zuid op de plek waar vroeger basisschool De Fontein was, komen woningen. Het college heeft een plan van aanpak voor de herontwikkeling van deze locatie vastgesteld. De huizen worden gesitueerd rond een hofje. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Die procedure begint in mei. Volgens het plan van aanpak kan de verkoop van de woningen in januari 2020 beginnen.

3.

Burgemeester Loohuis

Stembureauleden en –bureaus verkiezing PS en waterschap aangewezen

Samenvatting

Het college heeft de stembureauleden en de locaties van de stembureaus aangewezen voor de verkiezing van Provinciale Staten en de waterschappen op 20 maart. Hoogeveen telt die dag 33 stembureaus. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met een bijzonder stembureau met aangepaste openingstijden bij het NS-station. Dit bureau is open van 6.30 tot 19.00 uur.
Ook krijgt het Alfa-college aan de Voltastraat een stembureau met aangepaste openingstijden (van 8.00 tot 17.00 uur). Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma had de burgemeester gevraagd eenmalig een stembureau in te richten in het Alfa-college om mbo-studenten, een groep die bij de verkiezingen vaak thuis blijft, te stimuleren om te gaan stemmen. Dit verzoek heeft ze aan de vier grootste Drentse gemeenten gedaan.
De normale stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

4.

Wethouder Giethoorn

College wil ecologische verbindingszone mogelijk maken

Samenvatting

Het college wil graag meewerken aan het plan van de provincie om een ecologische verbindingszone langs de Zuidwoldigerwaterlossing aan te leggen. Daarvoor is een vergunning nodig en de raad wordt gevraagd om te verklaren dat hij geen bedenkingen tegen het plan heeft.
Het gaat om het verbinden van natuurgebieden. De Zuidwoldigerwaterlossing wordt minder diep gemaakt en er worden poelen langs de lossing aangelegd. Zo kunnen flora en fauna via de zone van het ene in het andere natuurgebied komen.

Stukken

5.

Burgemeester Loohuis

Stembureauleden en –bureaus verkiezing EP aangewezen

Samenvatting

Het college heeft de stembureauleden en de locaties van de stembureaus aangewezen voor de Europese verkiezingen op 23 mei. Hoogeveen telt die dag 32 stembureaus. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met een bijzonder stembureau met aangepaste openingstijden bij het NS-station. Dit bureau is open van 6.30 tot 19.00 uur. De normale stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

6.

Wethouder Vos

Vragen ChristenUnie over zorg aan kinderen AZC

Samenvatting

De zorg aan kinderen in het AZC loopt dit jaar gewoon door, nu de jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van ChristenUnie in de gemeenteraad. Nieuwe verwijzingen lopen via de jeugdarts van de GGD die actief is in het AZC, in afstemming met de gemeente. De gemeente is eind 2016 al begonnen met een proef in de voorbereiding op deze overgang. Daarbij had de gemeente al wel de verantwoordelijkheid voor de toegang, maar nog geen financiële verantwoordelijkheid. Dat is sinds 1 januari wel het geval.

Stukken

7.

Wethouder Slomp

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning

Samenvatting

Het college heeft nadere regels voor de maatschappelijke ondersteuning 2019 gemaakt. De gemeenteraad heeft deze maand de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De nadere regels vormen een uitwerking van die verordening. Op onderdelen zijn de regels geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld voor Beschermd Wonen, resultaat gericht indiceren, PGB en de eigen bijdrage.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken