Lees voor

23 april 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 23 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Wijziging regeling openbaar vervoer

Samenvatting

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringorganisaties Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De wijziging is puur administratief. In Groningen is een aantal gemeenten gefuseerd. Daarom moeten de nieuwe gemeentenamen in de gemeenschappelijke regeling worden opgenomen.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Bodemsanering in Hoofdstraat

Samenvatting

Aannemingsbedrijf T&K-service gaat de bodem aan de Hoofdstraat 192 in Hoogeveen saneren. Het college heeft dit karwei aan het bedrijf gegund. Op die locatie is de bodem zwaar verontreinigd door rijwielhandel Danes, die hier in de periode 1923-1981 brandstof verkocht. Bij de reconstructie van de Hoofdstraat in 1995 is de verontreiniging wel deels gesaneerd, maar uit onderzoek is gebleken dat er nog veel verontreiniging is achtergebleven. Op een aantal plaatsen is er puur product in de bodem aangetroffen. De provincie heeft in eerste instantie drie ton gereserveerd. De gemeentelijke bijdrage is tien procent.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Plan bouw woningen in Pesse

Samenvatting

Het college stelt de raad voor toestemming te geven voor de bouw van twee woningen aan de Oostering in Pesse. Er wordt gebruik gemaakt van de ruimte-voor-ruimteregeling. Dat betekent dat ter compensatie ruim 1600 vierkante meter agrarische bebouwing wordt gesloopt. Het gaat om de herbouw van de bestaande bedrijfswoning en de bouw van een compleet nieuw huis.

Stukken

4.

Wethouder Steenbergen

Voorstel Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Samenvatting

De colleges van de gemeenten Hoogeveen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en de provincie Drenthe stellen aan hun gemeenteraden en staten voor om in te stemmen met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Hiermee willen zij zich de komende vier jaar inzetten voor een brede regionale welvaartagenda op het gebied van werken, wonen en welzijn. Als de regionale overheden 20 miljoen euro investeren, wil het Rijk hier ook 20 miljoen aan bijdragen. In mei wordt in zes gemeenteraden en provinciale staten hierover besloten, zodat na positieve besluitvorming de Regio Deal in juni 2019 met het Rijk afgesloten kan worden.

Stukken

5.

Wethouder Giethoorn

Plan uitbreiding camping Nieuweroord

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de uitbreiding van camping Schonewille aan de Trambaan in Nieuweroord. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden veranderd. Het college legt het ontwerpplan zes weken ter inzage. De eigenaar van de camping wil het aantal campingplaatsen uitbreiden van 25 naar 50. Ook wil de camping twee ijzertijdboerderijen bouwen. Verder komt er een vijver en wordt er extra groen aangelegd. Uiteindelijk beslist de raad over de uitbreiding van de camping.

Stukken

6.

Wethouder Giethoorn

College beëindigt overeenkomst met projectontwikkelaar

Samenvatting

Het college beëindigt de huidige ontwikkelingsovereenkomst LATEI Projectontwikkeling voor de locatie ‘Kop op de Brinkstraat’. De projectontwikkelaar wilde daar aanvankelijk een appartementencomplex bouwen. Maar LATEI heeft de grond onlangs verkocht aan Vadémo Vastgoed. Dus ligt er nu een overeenkomst met een partij die niet langer eigenaar van de grond is. De nieuwe eigenaar heeft de gemeente al benaderd met de vraag wat de ontwikkelmogelijkheden zijn. Zodra de overeenkomst met LATEI is beëindigd, kan met Vadémo een intentieovereenkomst gesloten worden om de ontwikkelingsmogelijkheden op deze plek te onderzoeken.

Stukken

7.

Wethouder Steenbergen

Vragen CDA over zaken doen met lokale bedrijven

Samenvatting

De gemeente heeft in 2017 zaken gedaan met ruim 1300 leveranciers, onder wie bijna 500 lokale ondernemers. De lokale bedrijven maken 37 procent uit van het totaal. Dat antwoordt het college op vragen van het CDA in de gemeenteraad over aanbesteden en opdrachten aan lokale ondernemers. ´Als we kijken naar de lokale én regionale leveranciers samen, dan zien we dat deze groep ongeveer 60% van het totaal aantal leveranciers omvat’, aldus het college.
Het CDA had cijfers gevraagd over 2018, maar die zijn nog niet beschikbaar.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken