Lees voor

6 maart 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 06 maart 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Steenbergen

Lijst graven historische betekenis

Samenvatting

Het college heeft een lijst van graven met een historische betekenis of grafbedekking met een opvallende kwaliteit vastgesteld. Daarmee willen B&W de historische waarden op begraafplaatsen behouden. Er zijn in 2013 criteria opgesteld. Op basis hiervan zijn onder meer de plaatselijke historische verenigingen en verenigingen voor plaatselijke belangen gevraagd potentiële graven en grafbedekkingen aan te dragen. Na toetsing door een commissie is een lijst tot stand gekomen, die 55 graven telt.

Stukken

2.

Wethouder Otten

Bouwkavels Beukemaplein naar WVG Ontwikkeling

Samenvatting

WVG Ontwikkeling koopt een aantal bouwkavels aan het Beukemaplein in Hoogeveen. Het college heeft de kavels aan deze projectontwikkelaar gegund. De kavels zijn bestemd voor huurwoningen in de vrije sector. Er worden tien woningen in twee blokken gebouwd.
Vijf partijen hadden op de kavels ingeschreven. De inschrijvingen zijn beoordeeld op marktvisie, ruimtelijke inpassing, ontwerp en duurzaamheid.
In de koopovereenkomst wordt opgenomen dat de woningen minimaal 10 jaar moeten worden verhuurd.

3.

Wethouder Giethoorn

Concepten beleid evenementen, recreatie en toerisme vastgesteld

Samenvatting

Het college heeft de concepten voor het evenementenbeleid en het beleid voor recreatie en toerisme voor de komende vier jaar vastgesteld. Beide plannen gaan voor zes weken de inspraakprocedure in.
In de afgelopen tien jaar hebben de Hoogeveense evenementen flink aan de weg getimmerd. Deze ontwikkeling maar ook landelijke trends en ontwikkelingen en de intensievere samenwerking rondom recreatie, toerisme en evenementen zijn aanleiding geweest om nieuw beleid voor evenementen te maken.
De toeristische-recreatieve sector zit in de lift. Er zijn steeds meer mooie initiatieven in de gemeente die een bredere toeristische ontwikkeling met zich mee kunnen brengen. De concurrentiekracht in de sector is groot en het is belangrijk om te werken aan een onderscheidend profiel.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken