Lees voor

5 juni 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 05 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Burgemeester Loohuis

Beleidsregels inkoop en aanbesteding aangepast op itc-projecten

Samenvatting

Het college heeft de beleidsregels voor inkoop en aanbesteding aangepast. Dat heeft te maken met het feit dat algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente meestal niet geschikt zijn voor ict-projecten. Er zijn vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten aparte voorwaarden opgesteld die veel beter aansluiten op ict-projecten.

Stukken

2.

Wethouder Slomp

Eén netwerk voor oplaadpunten elektrische auto’s

Samenvatting

Er komt in Groningen en Drenthe één netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Daarom geven alle Drentse en Groningse gemeenten (waaronder Hoogeveen) mandaat aan de provincie Groningen om een openbare Europese aanbesteding te houden voor het aangaan van een concessieovereenkomst met één infraprovider. Deze provider zorgt voor de aanleg en exploitatie van laadpalen.
De provincies en gemeenten willen het gebruik van elektrische auto's verder stimuleren door het aanleggen van een goed netwerk van oplaadmogelijkheden tegen een gunstig laadtarief.
Elektrisch rijden groeit. De kostprijs van accu’s en elektrische auto’s daalt. Het Rijk wil dat er 200.000 elektrische voertuigen rijden in 2020 en 1 miljoen in 2025. Laadzekerheid voor de elektrische rijder is daarom van groot belang.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Hogere grenswaarde geluid woon-zorgcomplex Alteveerstraat

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de bouw van een woon-zorgcomplex aan de Alteveerstraat in Hoogeveen. Maar de geluidsbelasting op de gevel ligt wel boven de voorkeursgrenswaarden van 50 Decibel zoals die in de wet staat. Van de wet mag de gemeente de grenswaarde opttrekken tot maximaal 63 Decibel. Het werkelijke niveau van lawaai van verkeer en industrie is minder. Wel moet er bij de bouw voor worden gezorgd dat het geluidsniveau binnen het complex niet boven de 33 Decibel komt.

Stukken

4.

Wethouder Steenbergen

College: Opheffen Alescon en oprichten NEZ

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om het werkvoorzieningschap Alescon per 1 januari 2019 op te heffen. Daarvoor in de plaats komt de Nieuwe Entiteit Zuid (NEZ). In Alescon zaten Hoogeveen, Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden. In de NEZ gaan Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe samen verder.
De invoering van de Participatiewet, waardoor het aantal wsw’er met 5 procent per jaar terugloopt, en de verlaging van de rijksbijdrage zorgen ervoor dat Alescon geen toekomst meer heeft.
Doel van de NEZ is blijvende zorg geven aan onze inwoners die zijn aangewezen op ondersteuning bij deelname aan de arbeidsmarkt, vooral diegenen die een indicatie sociale werkvoorziening en/of beschut werk hebben.

Stukken

5.

Wethouder Steenbergen

Bedrijvenregeling Dutch TechZone helpt innovatieve projecten realiseren

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de gewijzigde Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk/Dutch TechZone. Ook wordt het restant van het budget van 2017 overgeheveld naar 2018. Het gaat om
€ 70.786.
Groeiende bedrijvigheid en uitbreiding van het aantal banen. Dat is wat de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen willen om de regio economisch te versterken. Daarom helpen zij ondernemers die bijdragen aan deze ambities. De regeling is bedoeld voor mkb/bedrijven en grote ondernemingen. Tot en met 1 oktober kunnen ondernemers die zich nieuw vestigen subsidie aanvragen voor hun investering. Gevestigde ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de drie gemeenten.
Alle informatie over de regeling is te vinden op www.snn.nl/dtz2018

6.

Wethouder Steenbergen

Koersdocument basis voor bedrijfsplan NEZ

Samenvatting

Het college heeft het concept koersdocument Nieuwe Entiteit Zuid (NEZ) vastgesteld. Daarmee wordt de basis gelegd voor het bedrijfsplan van de Nieuwe Entiteit Zuid, die per 1 januari in de plaats moet komen van werkvoorzieningschap Alescon. De gemeenteraad gaat meepraten over het koersdocument.
Het plan is Alescon op te heffen en daarvoor in de plaats twee nieuwe organisaties op te richten, de ene voor de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo (noord) en de andere voor Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen (zuid).

Stukken

7.

Wethouder Giethoorn

Wijziging legesverordening komt zonneparken tegemoet

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om de legesverordening voor het aanvragen van vergunningen voor zonneparken aan te passen. De leges worden berekend op basis van de hoogte van de bouwkosten. Zonnepanelen zijn duur, waardoor de bouwkosten en daarmee ook de leges relatief hoog uitvallen. Met aanpassing van de verordening wil de gemeente voorkomen dat onredelijke legesheffing het gebruik en de opwekking van duurzame energie in de weg staat.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken