Lees voor

19 juni 2018

B_W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 19 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Plan bouw woning Hollandscheveldse Opgaande

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de bouw van een woning aan het Hollandscheveldse Opgaande in Hollandscheveld. Daarvoor is het bestemmingsplan al gewijzigd, maar de voorkeursgrenswaarde van 48 Decibel voor wegverkeerslawaai wordt wel overschreden. Van de wet mag het college een hogere grenswaarde vaststellen tot een maximum van 59 Decibel. Dit geluidsniveau wordt op die plek niet gehaald. Wel moet de bouwer ervoor zorgen dat het geluid in de woning niet boven 33 Decibel komt.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Herbenoeming lid raad toezicht openbaar voortgezet onderwijs

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om drs. A.J. Janssens per 8 september 2018 te herbenoemen tot lid van Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen.

3.

Wethouder Giethoorn

Kerk wil woning bouwen in Elim

Samenvatting

Stichting De Gemeente des Heeren wil een woning bouwen op een lege plek tussen de parkeerplaats van de kerk en Prieswijk 70. Nieuwbouw door inbreiding past binnen de woonvisie van de gemeente. Daarom wil het college aan het initiatief meewerken door het bestemmingsplan aan te passen. Ook is geconstateerd dat de bedrijfswoningen bij de kerk in gebruik zijn als reguliere woningen. Dat wordt aangepast in het bestemmingsplan. De kerk blijft als kerk in gebruik en houdt de huidige bestemming.
Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Daarna neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan.

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

Uitbreidingsplan autobedrijf Riegshoogtendijk

Samenvatting

Het college wil uitbreiding van een autobedrijf aan de Riegshoogtendijk mogelijk maken. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het bedrijf wil moderniseren en bijbouwen. Er kan nog met 10 procent worden uitgebreid, maar dat is te weinig volgens de de plannen van het autobedrijf. Daarom moeten het bebouwingsoppervlak worden vergroot.
De raad neemt uiteindelijk de beslissing over de bestemmingsplanwijziging.

Stukken

5.

Wethouder Slomp

Rapport: twee miljoen nodig voor kunstgrasvelden

Samenvatting

Het college heeft laten becijferen dat er twee miljoen euro nodig is voor de aanleg van kunstgrasvoetbalvelden in Elim, Pesse en Hollandscheveld. B&W gaan bekijken of de investering kan worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022. Dat blijkt uit het rapport ‘Inpassing kunstgrasvelden buitendorpen’. Het college stuurt dit rapport naar de gemeenteraad.
Bij de behandeling van de begroting in 2016 heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de kwaliteit en structurele verbetering van de wedstrijd- en trainingsvelden voetbal in de dorpen.
De aanleiding van plannen voor het aanleggen van kunstgrasvelden in de dorpen is ontstaan door de afnemende kwaliteit van de trainingsvelden in de winter.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken