Lees voor

12 juni 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 12 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Slomp

Begroting 2019 Publiek Vervoer Groningen en Drenthe

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief en begroting 2019 van Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. Volgens deze concept begroting moet de gemeente in 2019 € 38.823 bijdragen. Dat geld wordt gedekt uit het budget Wmo vervoer. De bijdrage wordt vereffend met de besparingen op de vervoerkosten.
Publiek vervoer omvat alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik
van kunnen maken: hubtaxi, buurtbus, stadsbus en speciaal vervoer. Het samenwerkingsverband wil het vervoersnetwerk doorontwikkelen met oog voor zowel de wensen van overheid (ontsluiting, bereikbaarheid, zorg) als de reiziger (veilig en zo zelfstandig mogelijk).

Stukken

2.

Burgemeester Loohuis

Regenboogzebrapad bij Activum

Samenvatting

Bij het Activum in het Bentinckspark komt een regenboogzebrapad. Het is een idee van het Alfa College. Het college heeft hiervoor toestemming gegeven. B&W antwoorden dat op vragen van de fractie van de SP in de raad. Leerlingen van het Alfa College gaan het idee zelf uitvoeren.
Hoogeveen is een Regenbooggemeente. Dat betekent dat de gemeente zich sterk wil maken voor de sociale acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Bestemmingsplan voor bouw woningen Julianastraat

Samenvatting

Het college heeft het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van 32 woningen op het terrein van het voormalig Roelof van Echten aan de Julianastraat in Hoogeveen mogelijk moet maken. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad die er een besluit over neemt.

Stukken

4.

Wethouder Steenbergen

Ontwerp opknapbeurt deel Hoofdstraat en Kerkplein klaar

Samenvatting

Het college heeft het ontwerp voor het eerste deel van de Hoofdstraat en het Kerkplein in het centrum van Hoogeveen vastgesteld. Ook de aanbesteding wordt opgestart. Het is de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Het is al ruim twintig jaar gelden dat de Hoofdstraat voor het laatst is vernieuwd. En de wensen van bezoekers zijn veranderd. De gemeente wil zorgen voor aantrekkelijk winkelgebied, waar meer bezoekers langer willen verblijven.

Stukken

5.

Burgemeester Loohuis

Vragen CDA over data-analyse en blockchain

Samenvatting

De CDA-fractie in de raad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over data-analyse en blockchaintechnologie. In 2018 wordt het strategisch informatiebeleid geactualiseerd, waarin ook de ontwikkelingen rondom blockchain-technologie en de toegevoegde waarde voor de gemeente worden beschreven. Op basis van dit informatiebeleid en de Visie Dienstverlening kan de gemeente besluiten of, waar en wanneer blockchain-technologie wordt ingezet, aldus het college.

Stukken

6.

Wethouder Slomp

Opdracht verstrekt voor begeleiding kunstijsbaan-zwembad

Samenvatting

De Anteagrououp & Alynia Architecten krijgt de opdracht voor de project- en architectenbegeleiding van de gecombineerde bouw van de kunstijsbaan en het zwembad, zo heeft het college besloten.

Uitgelicht

Zoeken