Lees voor

3 juli 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 03 juli 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Plan bouw woning De Oplegger Hollandscheveld

Samenvatting

Het college wil meewerken aan de bouw van een woning op de nieuwbouwlocatie De Oplegger in Hollandscheveld. Daarvoor moet een deel van het bestemmingsplan worden aangepast. Het college sluit een overeenkomst af waarin is bepaald dat de eigenaar van de toekomstige woning eventuele planschadeclaims en de kosten van de bestemmingsplanprocedure betaalt.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Plan bouw woning in Elim

Samenvatting

De eigenaar van een voormalig bedrijfsperceel aan de Brandligtswijk in Elim wil op dat stuk grond een woning bouwen in ruil voor de sloop van een aantal agrarische gebouwen. Er wordt gebruik gemaakt van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. Het college wil daar wel aan meewerken omdat het plan past in de woonvisie van de gemeente. Voor de bouw moet wel het bestemmingsplan worden aangepast. Ook wordt met de eigenaar een overeenkomst afgesloten waarin bepaald is dat eventuele planschadeclaims en de kosten van de bestemmingsplanprocedure voor zijn rekening komen.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Overeenkomst over bouw woning Elim

Samenvatting

Het college heeft besloten een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer van de bouw van een woning op het erf van de kerk tussen de Priestwijk 70 en de parkeerplaats van de kerk in Elim. Voor de bouw moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In de overeenkomst is geregeld dat de initiatiefnemer eventuele planschadeclaims en de kosten van de bestemmingsplanprocedure betaalt.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken