Lees voor

20 februari 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 20 februari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Burgemeester Loohuis

Herinrichting raadzaal

Samenvatting

De raad heeft opdracht gegeven om de huidige raadzaal opnieuw in te richten binnen bepaalde kaders en uitgangspunten, zodat deze voldoet aan de hedendaagse eisen en toekomstbestendig is.
Drie scenario’s zijn op 22 januari 2018 gepresenteerd aan de werkgroep van de raad. In deze werkgroep zijn alle fracties van de raad vertegenwoordigd. Op basis van de besprekingen in de werkgroep en overleg met de fractievoorzitters is het voorstel om te kiezen voor een scenario tot stand gekomen.

Stukken

2.

Wethouder Steenbergen

College beantwoordt vragen D66 over rondweg Hollandscheveld

Samenvatting

Op 1 februari 2018 heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de rondweg Hollandscheveld. De vragen gaan over het verschil in geboden informatie tussen de inspraakronde in april 2017 en de nu geboden informatie, de inspraakavonden en de plannen.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Afhandelen subsidies tot € 5.000 van 2016 en 2017

Samenvatting

In 2017 is de gemeente overgegaan op een nieuw registratiesysteem, waarbij het niet mogelijk was om direct de subsidies op te nemen. Ook is het merendeel van de kleine subsidies niet direct vastgesteld bij de verlening, terwijl dit volgens de Algemene Subsidieverordening wel had gemoeten. Om beide zaken recht te trekken worden alle betreffende subsidies ambtshalve vastgesteld op het verleende bedrag.

4.

Wethouder Otten

Verkoop perceel Zwarte Water in Pesse voor aanleg zonneweide

Samenvatting

Het college heeft besloten een perceel in Pesse te verkopen aan de Grond- en Vastgoed Participatie Maatschappij uit Zaandam. De ontwikkelaar wil hier een zonneweide/-park realiseren.

Stukken

5.

Wethouder Vos

College stemt in met strategisch bedrijfsplan AREA

Samenvatting

Door het vaststellen van de rapportage en het instemmen met het strategisch bedrijfsplan van AREA beogen de colleges om AREA als betrouwbare samenwerkingspartner te versterken. Uitgangspunt is het optimaliseren van de bedrijfsvoering van AREA en het daardoor versterken van de positie in de markt.

Stukken

6.

Wethouder Otten

College legt bestemmingsplan De Turfsteker, Hollandscheveld voor aan de raad

Samenvatting

Het college wil woningbouw mogelijk maken op het voormalige terrein van de Zweetdruppel en aangrenzende gronden. Het heeft daarom ingestemd met de reactienota zienswijzen en het raadsvoorstel. Om woningbouw mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan herzien worden. De herontwikkeling van de Zweetdruppellocatie is een voorbeeld van herstructurering binnen de dorpskern. Door herontwikkeling wordt een braakliggend terrein getransformeerd naar wonen. Een aangrenzend perceel is bij deze herontwikkeling betrokken. In totaal worden er 50 woningen gerealiseerd.

7.

Wethouder Steenbergen

Subsidie voor aanvragen vitaal platteland

Samenvatting

Het college wil de leefbaarheid op het platteland een impuls geven door het toekennen van subsidies voor projecten die zelfwerkzaamheid en saamhorigheid versterken.
- Belangenvereniging De Pioniers voor het realiseren van een klokkenstoel (€ 7.870,-);
- Plaatselijk Belang Noordscheschut, voor 2 picknickbanken, borden voor plattegrond en educatie borden met informatie, prullenbakken, bankjes en het aanleggen van een vlinder idylle ten behoeve van het Belevingsbos Noordscheschut (€ 4.500,-);
- Plaatselijk Belang Nieuwlande, voor picknickbanken, rustbanken en routepaaltjes ten behoeve van maken van dorpsommetjes/wandelroutes (€ 4.400,-);
- Stichting Onderduikersmuseum ‘De Duikelaar’ als waarderingsbijdrage omdat het initiatief leefbaarheid en burgerkracht versterkt (€ 3.000,-);
- Vereniging Dorpsbelangen Fluitenberg voor het realiseren van een wandelroute van zand en het plaatsen van paaltjes, om een verbinding te leggen tussen bestaande paden zodat er een dorpsommetje ontstaat (€ 4.000,-);
- Vereniging Ons Dorpshuis Stuifzand voor het aanschaffen van een gaskookstel, combisteamer en een afbakoven (€ 10.000,-);
- Plaatselijk Belang Nieuweroord, een bijdrage voor het realiseren van een turnbar voor algemeen gebruik (€ 5.000,-);
- Plaatselijk Belang Noordscheschut voor plantmateriaal ten behoeve van het gezamenlijk realiseren van de groene aankleding van het nieuwe dorpsplein (€ 1.500,-).


Stukken

8.

Wethouder Otten

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit wordt opgesteld voor de gemeente Hoogeveen, gemeente De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Dit zal door middel van een project worden uitgevoerd. Het resultaat is een zo breed mogelijk gedragen praktisch Actieplan MVI met realistische duurzaamheidsambities en concrete doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen, waarbij het uiteindelijke resultaat is dat de gemeentes en de SWO structureel maatschappelijk verantwoord inkopen toepast en daarmee duurzame beleidsdoelen realiseert.

Stukken

9.

Wethouder Vos

Europese aanbesteding gas 2019-2020 via het Energiecollectief Drenthe

Samenvatting

Het huidige contract met Essent loopt per 31 december 2018 af. Essent wil het contract niet verlengen. Daarom is de gemeente genoodzaakt begin 2018 een Europese aanbesteding op te starten. De aanbesteding is een samenwerking met het Energiecollectief Drenthe bestaande uit de gemeenten Midden-Drenthe, Assen, Aa en Hunze, Hoogeveen, De Wolden, Emmen, de provincie Drenthe en de Veiligheidsregio Drenthe.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken