Lees voor

18 december 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 18 december 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wehouder Giethoorn

Actualisatie bestemmingsplan Zuid

Samenvatting

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Zuid 2017 vastgesteld. Het ontwerp wordt zes weken ter inzage gelegd. Het huidige plan Zuid 2007 is ruim tien jaar oud en moet geactualiseerd worden. Voor wat betreft het ruimtegebuik verandert er niets. Wel worden er enkele technische aanpassingen gedaan. De definitieve beslissing over het bestemmingsplan is aan de raad.

Stukken

2.

Wethouder Slomp

Bijdrage aan vliegveld

Samenvatting

Het college geeft het Vliegveld Hoogeveen eenmalig 25.000 euro. Het vliegveld had het geld gevraagd als bijdrage aan de investeringen die nodig zijn voor het voortbestaan van het vliegveld. Het belangrijkste karwei is de versteviging van de baan. Dat zal leiden tot meer starts en landingen en dus meer inkomsten.
Ook de Rabobank stelt 25.000 euro beschikbaar. De provincie overweegt eenzelfde bijdrage.

3.

Wethouder Steenbergen

Aanpassing tarieven reisdocumenten

Samenvatting

Het college past de tarieven van reisdocumenten aan, onder voorbehoud van vaststelling van de legesverordening 2019 door de raad. De maximumtarieven zoals die door het rijk worden bepaald, zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Maar de cijfers kwamen te laat om nog in de legesverordening te kunnen worden verwerkt. Het is normaal gesproken aan de raad om de tarieven vast te stellen, maar in dit geval mag het college besluiten tot wijziging van de Legesverordening.

Stukken

4.

Wethouder Slomp

College legt raad nieuw voorstel parkeren voor

Samenvatting

Het college legt de raad een nieuw voorstel voor over de parkeertarieven 2019. De raad had daar om gevraagd. Het oude voorstel voorzag in betaald parkeren op zondag en uitbreiding van het aantal uren betaald parkeren. Ook was een blauwe zone voorzien in de Schutstraat. De uitbreiding van het aantal uren betaald parkeren is verminderd, betaald parkeren op zondag is van de baan en de blauwe zone is uitgesteld. Wel wordt het uurtarief verhoogd van 1,50 naar 1,70 euro. Ook stelt het college voor betaald parkeren in te voeren op Goede Vrijdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.
Inzet was om de parkeerbegroting in 2019 met 475.000 euro te verbeteren. Met het nieuwe voorstel wordt 450.000 euro aan extra inkomsten gegenereerd. Wethouder Erwin Slomp: ‘Maar samen met Meppel zijn we nog steeds de goedkoopste gemeente in Drenthe.’

Stukken

5.

Wethouder Steenbergen

Grondprijzen 2019

Samenvatting

Het college heeft de grondprijzen voor 2019 vastgesteld. De indicatieve pachtprijs van 3.500 tot 6.000 euro per hectare per jaar voor de exploitatie van zonnepanelen vervalt. De pachtprijs voor agrarische gronden gaat omlaag van 625 naar 608 euro per hectare per jaar.
De grondprijzen voor woningbouw, voorzieningen en bedrijventerreinen blijven hetzelfde. De grondprijzen binnen de grondexploitaties worden niet geïndexeerd. De huur van volkstuinen vanaf 2019 wordt bepaald op 10 euro per 100 vierkante meter.

Stukken

6.

Wethouder Giethoorn

Winkelgebied krijgt avondhoreca

Samenvatting

Het college geeft een toekomstig horecabedrijf aan de Hoofdstraat bij de Hoofdstraatkerk een vergunning om ook ‘s avonds open te zijn. Het bestemmingsplan staat alleen daghoreca toe, maar het college kan daar van afwijken, zolang dit niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening. Bovendien wordt een beleidsregel voorbereid die avondhoreca in het gehele winkelgebied mogelijk maakt. Het college vindt dit belangrijk omdat het centrum in een aantrekkelijk, gezellig en recreatief verblijfsgebied moet worden veranderd. Het toestaan van dag- en avondhoreca met meer variatie en terrassen moet het stadscentrum over de gehele linie versterken. Het verruimen van de openingstijden tot in de avond past daarmee binnen de ambities van de Visie op het stadscentrum 2017.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken