Lees voor

3 april 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 03 april 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Otten

Jaarrekening en jaarverslag 2017

Samenvatting

Het college biedt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2017 aan. De gemeente is de afgelopen jaren financieel gezond geworden, aldus het college in de aanbiedingsbrief. Wel sluiten de boeken met een tekort van 3,3 miljoen euro. Dat is te wijten aan een aantal flinke overschrijdingen, onder meer op het gebied van Jeugd, Wmo en de bijdrage aan de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. In de tekorten op Jeugdhulp en Wmo staat Hoogeveen niet alleen. Dit is een landelijk beeld. Er waren ook meevallers, waaronder lagere bijstandslasten en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
De raad debatteert 26 april over de jaarrekening. Op 17 mei valt een besluit hierover.

2.

Wethouder Otten

Hogere geluidswaarde voor nieuwe woning

Samenvatting

Het college wil een hogere geluidswaarde wegverkeerslawaai toestaan ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning aan het Hollandscheveld Opgaande in Hollandscheveld. Het geluid op de gevels van woningen mag normaalgesproken niet meer zijn dan 48 Decibel. Dat is de voorkeurswaarde. Het wegverkeerslawaai op die locatie is meer, namelijk 59 Decibel. Maar van de wet mag het college een hogere grenswaarde bepalen, zolang het geluidsniveau niet meer is dan 63 Decibel. Dat is dus het geval. Wel moeten bij de bouw van de woning maatregelen worden genomen om het geluidsniveau in de woning beneden de 33 Decibel te houden.
Het ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd.

Stukken

3.

Wethouder Otten

Energie via waterstof voor Nijstad-Oost en Erflanden

Samenvatting

Het college wil meedoen aan het consortium ´H2oogeveen: van veen naar waterstof´. Dat vergt een investering van 30.000 euro. Het consortium bestaat uit een aantal bedrijven, de provincie Drenthe en de Hanze Hogeschool. Dit consortium gaat bij de rijkoverheid subsidie aanvragen op basis van 50 procent cofinanciering.
Hoogeveen is in beeld voor de bouw van de eerste Nederlandse wijk die voor de warmte- en mogelijk elektriciteitsvoorziening wordt aangesloten op (groene) waterstof. Daarvoor gaat het innovatieplatform Hydrogreenn onderzoek doen als voorbereiding op de mogelijke introductie van waterstof in de nieuwbouw van Nijstad-Oost en de bestaande woningen in Erflanden.
Meedoen aan de waterstofpilot levert een bijdrage aan de gemeentelijke ambities om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken